Min far Oddmund Andersens slekt. Andersen, Angel, Schuman og Wallenius

Mathias Leonhard og Mathilde Andersen

Min oldefar og oldemor Mathias Leonhard Andersen, Født: 04. 03-1874 i Eidsfjord i Hadsel kommune, Nordland og Mathilde Pedersdatter Angel, født i Skjøtningberg. Hans far var reingjeter og fra Terna i Sverige, hans mor var av reineierfamilien Andersen fra Kruttfjell.

 

Kap. 5

Oddmund Andersen sine aner på farssiden

5.1 Mathias Leonard Andersen

Dette er anetavla på farssiden til Mathias Leonard Andersen, født 1874- 03-1874 i Hadsel kommune, Nordland. Hans far Anders Fredrik Mattson, (Mathisen i Norge.) :

Kilde: Forsker Kjell-Åke Lundstrøm:

Anders hadde således en genuin samisk bakgrund. Jag har mera uppgifter i min forskning på sameslekter Helgeland - Västerbotten. Jag håller på med en kartlegging av vilka innom området som er bærere av "urminnes hevd" vad gjeller detta området. Jag har lagt upp databaser på samer från Herjedalen ti Gallivare och nu har jag arbet i 1 år med att søka material i Norska kyrkbøker från Saltfjellet til NordTrøndelag

Jo, det finns de som minns denne man i Björkvattnet, Tärna.


Gikenes er nevnt her. I dag heter det Dikenes. Her er en forklaring på navneendringen: Dikanäs ett mistak? Ja det gäller namnet förstås. Följande har jag lånat från hemsidan för Språk- och folkminnesinstitutet (SOFI), Dialekt- och ortnamnsarkivet 
 

 

Dikanäs, tätort, Vilhelmina sn, Lappland. ­ Tätortens nuvarande svenska namn uppkom vid slutet av 1800-talet genom en kartritares felskrivning av Gikanäs. Det är bildat till sjönamnetGikasjön, likaså omvandlat till Dikasjön. Förleden Gika- är en försvenskning av förleden i sjöns sydsamiska namn Gäjka(njaevrie), som är en bildning till verbet gijkedh 'lysa (om solen), blinka, glänsa'. Byns samiska namn är Gäjka.

 

Och i Nordisk Familjeboks första upplaga kunde man i band 3 som utkom 1880 läsa: Och i band 5 som utkom 1882 stod det:

Gikennäs - Dikanäs

På ansökan av Mats Matsson från Laxbäcken förrättades den 15 juli 1815 av kronolänsman Nils Petter Degerman, biträd av nämndemännen Olof Olofsson i Bäsksele och Per Jakobsson i Skansholm, syn och besiktning för inrättande av ett krononybygge.

I protokollet används namnen Gikasjön, Gikaforsen, Gikasjöbäcken, Gikanäset, i beskrivningen av det insynade nybygget

I "Gamla Byar i Vilhelmina" av O. P. Pettersson står det om namnet Gikasjön bl.a.:

Gikasjöns lapska namnform Gäikajavrie eller Gäika betyder sjön, som glittrar av små strömvågor på sjöytan. I smala sjöar, där strömmen är stark, uppstå små strömvågor och då sjöytan i övrigt är lugn och solen lyser klart, syns på dessa små strömvågor ett starkt glitter.

Alltså: Gika = Dika = starkt glittrande.

Du har säkert sett översättningar av japanska namn där betydelsen blir något i stil med "Den ljuvligt doftande blomman" o.d.

Med samma översättningsmetod får jag Dikanäs till att betyda "Näset vid det starkt glittrande vattnet"


Familie 1 

Ektemann: Anders Fredrik Mattson. Ble kalt "Puffen".Född: 1846-10-24 i Lilla Kittelfjäll, Vilhelmina,Dop: 1847-01-23.
Död: 1937 i Lövlund, Tärna. Nybyggare i Rönnbäck, Tärna. 
Flyttar från Henriksfjäll till Norge 1872-03-30 sedan till Tärna 
och därifrån till Hadsel i Nord-Norge 1871
Gift: 1874 i HadselYrke: Reingjeter 
1.Hustru: Anna Birgitte LarsdatterFødt: 10. 04. 1843 i Hattfjelldal
Død: 1875 i Hadsel, Nordland fylke
2. Hustru: Maria Kristina Tomasdotter
Födt: 28. 08. 1842  i Vapsten, Lycksele 
Död: 1909
Bosatt i Rönnbäck, Tärna. 
3. Hustru:  Elisabet Sofia Johanna Johansdotter,
Födt: 1861. 01.04 i Rönnbäck, Tärna. 
Bosatt i Rönnbäck, Tärna. 
 
Barn i første ekteskap : Barn 1 Mathias Leonard Andersen
Født: 04. 03-1874 i Hadsel kommune, Nordland.
Bosatt: Skjøtningberg i Lebesby kommune. Han kom opp på fiske til Skjøtningberg før 1900
Far: Anders Fredrik Mattson, Wilhelmina, Sverige 
Mor: Anna Birgitte Larsdatter, Kruttfjell, Hattfjelldal, Rana kommune
Hustru: Mathilde Karoline Petersen Angel
Født: 24/6-1885, Skjøtningberg, Lebesby kommune
Begravd: SkjøtningbergFar: Peter Angel Petersen
Mor: Marith Nilsdatter

Barn i andre ekteskap: 

Barn 1: Maria Baseliana Andersdotter, född 1881-11-08. 
Barn 2: Sofia Andersdotter, född 1884-08-03 i Rönnbäck, Tärna. Bosatt i Trondheim. 


Anene bakover i tid: 
Det siste ledd: 
Anders Fredrik Mattson. Ble kalt "Puffen".
Född: 1846-10-24 i Lilla Kittelfjäll, Vilhelmina
Dop: 1847-01-23.
Död: 1937 i Lövlund, Tärna. Nybyggare i Rönnbäck, Tärna. 
Flyttar från Henriksfjäll till Norge 1872-03-30, sedan till Tärna  och därifrån till Hadsel i Nord-Norge 1871
Gift: 1874 i Hadsel
1. Hustru: Anna Birgitte Larsdatter
Født: 10. 04. 1843 i HattfjelldalDød: 1875 i Hadsel, Nordland fylke: 
 
 
 
 
*** Generation I ***  
 
 
Far 
Mats Nilsson,
Född 1806-01-01 i Tresund, Vilhelmina.
Bosatt: i Gikanäs, Vilhelmina. Lilla Kittelfjäll. 
Gift 1833 i Vilhelmina med 

Mor:
Anna Kristina Persdotter
Født: 1804-05-27 i Storsele, Åsele. 
Bosatt: i Gikanäs, Vilhelmina. 
 


*** Generation II *** 

 
 
farfar 
Nils Johansson,
Födt: 1769-10-06 i Pauträsk, Lycksele.
Yrke: Bonde i Gikanäs, Vilhelmina. 
Skattelappen Anders Hansson som innehade Wojmsjö Lappskatteland upplät hälften därav till krononybyggaren Nils Johansson ifrån Tresund genom köpebrev den 25 april 1814. Nils fick införsel på 
lappskattelandet den 13 april 1820. 
Gift 1793 i Lycksele med 

farmor 

Anna Mattsdotter
Födt: 1775 i Latiksele, Åsele
Död: 1868-03-25 i Sunnansjö.
Bosatt: i Gikanäs, Vilhelmina. 

morfar 

Per Sjulsson
Födt: 1771 i Bäsksjö, Åsele.
Bosatt: i Illiden, Vilhelmina. 
Bosatt i Bäsksjö, Storsele, Grundsjö, Luspen och Illiden. 
Inflyttad från Nordmaling 1819 till Vilhelmina.
Barnen Märta och Anna Kristina på 
lasarettet 1 månad år 1812. 

Gift 1798 i Åsele med 

mormor 

Anna Andersdotter
Födt: 1777 i Storsele, Åsele.
Bosatt i Luspen, Vilhelmina. 

 
 
*** Generation III ***
 
 
 
farfarsfar 
Johan Jonsson
Födt: 1732-08-20 i Björksele, Lycksele, 
Död: 1824-10-06 i Bäsksele, Vilhelmina.
Bosatt: i Pauträsk, 
Lycksele.
Begravd:  Vilhelmina 24. 10. 1824 
Johan Jonsson i Bäsksele betalar 32 Sch vid sin hustrus begravning 1810-03-18. 
1811-10-02 betalar Johan Jonsson 8 Sch på sin Bröllopsdag. 

Gift 1765-12-26 i Lycksele med
 farfarsmor 
Anna Danielsdotter
Födt: 1736 i Lossmen, Burträsk, 
Död: 1810-03-03 i Bäsksele, Vilhelmina.
Bosatt i Pauträsk, Lycksele.
Begravd: 1810-03-25 feber. 

farmorsfar 

10 Mats Hansson
Födt: 1743 i Fjällsjö.
Bosatt i Latikberg Södra, Vilhelmina. 

Gift 1768 i Åsele med
 farmorsmor 
11 Susanna Eriksdotter
Födt 1746-05-22 i Lomsjön, Åsele
Døpt: 30. 05. 1746
Död 1838 
Bosatt i Latikberg Södra, Vilhelmina. 

morfarsfar 

12 Sjul Arvidsson
Födt: 02. 07. 1738 i Ormsjölandet, Åsele, 
Död: 03. 03 1813 i Bäsksjö, Vilhelmina. Död i bröstfeber 70-76 år gl.
Yrke: Skattlapp Nybyggare i Bäsksjö, Åsele. 
 
Gift med 

morfarsmor 

13 Märta Johansdotter
Födt: 1730 i Bäsksjölandet, Åsele, 
Död: 05. 09. 1820 i Bäsksjö, Vilhelmina. 
Död: 90 år gammal af ålder. 
Begravd: 03.10 1820 i Vilhelmina 

mormorsfar 

14 Anders Persson
Födt 1754 i Svanabyn, Åsele.
Bosatt i Luspen Volgsjö, Åsele.
Rymt till Norge. 
Gift 1778 i Åsele med 
 
mormorsmor
15 Anna Eriksdotter
Født: 1755 i Vispa, Åsele 
Bosatt i Luspen, Vilhelmina
Død: 14. 04 1843.                                                                                                                    . 
 
 
 
 
***Generasjon IV***** 
 
 
 
farfarsfarsfar
16 Jon Eriksson
Født 1702-08-14 i Knaften, Lyckele                                                                                                                                 
Døpt 1702-12-14 
Død: 1783 i Bjørksele, Lycksele.
Bosatt i Bjørksele, Lycksele.   
Gift med   
 
farfarsfarmor
17 Karin Johansdotter 
Født: 1703.
Bosatt i Bjørksele, Lycksele.   
 
farmorsmorfar 22
Erik Eliasson
Født: 1700 i Åsele.   
Gift med   
 
farmorsmormor 23 
Brita Mattsdotter  
Født i Åsele.   
 
morfarsfarfar 24
Arwel Warniksson
Født i Rissjølandet, Åsele.
Yrke: Skattlapp i Rissjølandet, Åsele.   
 
Gift med   morfarsfarmor 25 
Kerstin Sjulsdotter
Født: i Åsele.Bosatt i Rissjølandet, Åsele.   
 
morfarsmorfar 26
Johan Olofsson Nyberg   
Født 1688.   
 
Gift med    
morfarsmormor 27 Anna Jønsdotter.
 
mormorsfarfar 28 Per Eriksson
Født 1700 i Eden, Junsele
Død 1758. Sjølvmord. Han strøp seg med en Vidje.
Bosatt i Svanabyn, Åsele.   
 
Gift 1740 i Åsele med   
mormorsfarmor 29 
Kerstin Kristoffersdotter   
Født: 1710 i Åsele 
Død 1784    
Bosatt: Svanabyn, Åsele.   
 
mormorsmorfar 30 
Erik Hansson  
Født: 1723 i Vispalandet, Åsele    
Død 1780. Skattlapp. Gjettet fødselsdato.   
 
Gift 1747 i Åsele med   
mormorsmormor 31 
Märta Eriksdotter                                                                                                                                   
Født: 1724 i Lomsjø, Åsele                                                                                                            
Død: 1808. 
 
 
 
*** Generasjon V *** 
 
 
 
mormorsmorfarsfar 60 
Hans Eriksson Fjäderholm
Født: i Viskalandet, Åsele.                                                                                                               
Yrke: Skattlapp i Viskalandet, Åsele.   
 
Gift 06. 01. 1723 i Åsele med 
mormorsmorfarsmor 61 
Anna Tomasdotter
Født: Viskalandet, Åsele   
 
mormorsmormorsfar 62 Erik Eliasson er lik nr.22 
 
Gift med    
mormorsmormorsmor 63
Brita Mattsdotter er lik nr. 23
 

Kap. 5. 2 
 
Anders Fredrik Mattson. Farfar til Peder Marensius Andersen       
 
 
Generasjon 1 
 
 
 
Ektemann: Mats Nilsson,
Född 1806-01-01 i Tresund, Vilhelmina.
Bosatt: i Gikanäs, Vilhelmina. Lilla Kittelfjäll. 
Gift 1833 i Vilhelmina med 
Hustru: Anna Kristina Persdotter
Født: 1804-05-27 i Storsele, Åsele. 
Bosatt: i Gikanäs, Vilhelmina. 

Barn 1 Anders Fredrik Mattson. Ble kalt "Puffen".Född: 1846-10-24 i Lilla Kittelfjäll, Vilhelmina,
Dop: 1847-01-23.
Död: 1937 i Lövlund, Tärna. Nybyggare i Rönnbäck, Tärna. 
Flyttar från Henriksfjäll till Norge 1872-03-30 sedan till Tärna 
och därifrån till Hadsel i Nordnorge 1871
Gift: 1874 i Hadsel
1. Hustru: Anna Birgitte Larsdatter
Født: 10. 04. 1843 i Hattfjelldal
Død: 1875 i Hadsel, Nordland fylke 
 
 
Generasjon 2
 
 
 
 
Ektemann: Anders Fredrik Mattson. Ble kalt "Puffen".
Född: 1846-10-24 i Lilla Kittelfjäll, Vilhelmina,
Dop: 1847-01-23.
Död: 1937 i Lövlund, Tärna. Nybyggare i Rönnbäck, Tärna.
Yrke: Reingjeter 
Flyttar från Henriksfjäll till Norge 1872-03-30 sedan till Tärna och därifrån till Hadsel i Nord-Norge 1871
Gift: 1874 i Hadsel
 
1.Hustru: Anna Birgitte Larsdatter
Født: 10. 04. 1843 i Hattfjelldal
Død: 1875 i Hadsel, Nordland fylke 
 
Barn 1 Mathias Leonard Andersen
Født 1874- 03-1874 i Hadsel kommune, Nordland.
Bosatt: Skjøtningberg i Lebesby kommume
Hustru: Mathilde Karoline Pettersdatter Angel
Bosatt: Skjøtningberg, Lebesby kommune
Født: 24/6-1885 i Skjøtningberg
Far: Petter Angel Pettersen
Mor: Marit Nilsdatter 
 
 
Generasjon 3
 
 
 
Ektemann: Mathias Leonard Andersen
Født: 04. 03. 1874, Eidsfjord  i Hadsel kommune, Nordland
Yrke: Fisker
Far: Anders Fredrik Mattson
Mor: Anna Birgitte Larsdatter
Bosatt: Skjøtningberg i Lebesby kommume
Hustru: Mathilde Karoline Pettersdatter Angel
Født: 24/6-1885, Skjøtningberg
Bosatt: Skjøtningberg, Lebesby kommune
Far: Fisker Petter Angel Pettersen
Mor: Marit Nilsdatter 
 
Barn 1 Peder Marinius Andersen
Født: 19. 12. 1905 i Skjøtningberg, Lebesby kommune
Død: 11.11 1972
Begravd: KirkenesBosatt: Presteveien 21, Kirkenes
 
1. Hustru: Lea Nikolaisen.
Far: Arabi Johannes Nikolaisen Schuman,.
Født i Bergen.
Døpt i Borge i Lofoten.
Mor: Ida Wallenius
 
2. Hustru: Erna Olsen, gift Andersen
Født: Løddingen 
 
Barn 2 Birgitte Andersen
Født: Skjøtningberg
Død og begravd: Skjøtningberg.
Hun hadde to barn. 
 
Generasjon 4 
 
 
 
Ektemann: Peder Marinius Andersen
Født: 19. 12. 1905 i Skjøtningberg, Lebesby kommune
Død: 11.11 1972
Begravd: Kirkenes
Bosatt: Presteveien 21, Kirkenes
1. Hustru: Lea Nikolaisen
Født: Kjøllefjord
Far: Arabi Johannes Nikolaisen Schuman
Mor: Ida Wallenius
 
2. Hustru: Erna Olsen, gift Andersen
Født: Løddingen 
 
Barn fra første ekteskap: 
 
Barn 1 Oddmund Andersen
Født: 25. 07. 1928, Kirkenes
Død: Høsten 1983, Kirkenes
Døpt: KirkenesBegravd: Kirkenes
Hustru: Lillian Marie Axelsen
Født: 06. 03. 1939, Leirbotn, Talvik kommuneDøpt: Talvik kirke
Bosatt: Alta
Yrke: Allmennlærer
Far: Jacob Efrem Axelsen
Mor: Mally Anhild Strand, gift Axelsen 
 
Barn fra andre ekteskap 
 
Barn 1 Roar Andersen
Født: 23. 09. 1931, Kirkenes 
 
Barn 2 Per Jacob Andersen
Født: 28. 11. 1946, Kirkenes 
 
Generasjon 5 
 
 
 
Ektemann: Oddmund Andersen
Født: 25. 07. 1928, Kirkenes
Død: Høsten 1983, Kirkenes
Begravd: Kirkenes
Hustru: Lillian Marie Axelsen
Født: 06. 03. 1939, Leirbotn, Talvik kommune
Døpt: Talvik kirkeBosatt: Alta
Yrke: Allmennlærer
Far: Jacob Efrem Axelsen
Mor: Mally Anhild Strand, gift Axelsen 
 
Barn 1 Vivece Axelsen,
Født: Kirkenes
Døpt: Kjøllefjord kirke
Bosatt: Oslo
Yrke: Ergoterapaut
Ektemann: Roald Skagen
Født: 24. 01. 1952, Frøya
Yrke: Ingeniør
Far: Jens Julian Skagen
Mor: Sonja Skagen
Ekteskap: Opphevet
Samboer: Magne Bakos
Yrke: Kontormedarbeider NAV 
 
Barn 2 Gry Axelsen
Født: Kjøllefjord sykestue
Døpt: Kjøllefjord kirke
Bosatt: Alta
Yrke: Allmennlærer
Ektemann: Willy Egon Johansen
Født: 28. 09. 1959, Gjesvær
Yrke: Avdelingsleder i North Cape Mineral
Far: Trygve Johansen
Mor: Thekla Elfrida Hansen, g. Johansen
Ekteskap: Opphevet
Samboer: Henning Aslaksen
Yrke: Ingeniør 
 
Barn 3 Mona AxelsenFødt: Hammerfest sykehus
Døpt: Hammerfest
Bosatt: Tjongsfjord, Rødøy kommune
Yrke: Ansatt i NAV i Rødøy kommune
Samboer: Kenneth Hansen
Yrke: Butikkmedarbeider. Utdannet mekaniker 
 
Barn 4 Kjetil Axelsen           
Født: Bodø sykehus
Døpt: Korgen kirke
Bosatt: Oslo
Yrke: 1. Konsulent ved NAV Drammen
EktefelleBeate Christina Hvam Laheld
Født: Oslo
Yrke: Direktør i Simens
Far: Per LaheldMor: Sissel Hvam Laheld 
 
Min far Oddmund Andersens barn fra første ekteskap:
 
Barn 1 Bjørn Hugo Gjøen. 
 
Han har en sønn: Jean Richard Michael  Gjøen.
 
Datter av Jean Richard Michael Gjøen:
 
Maria Saxsæter Gjøen 
 
For videre generasjoner, se kap 1.1 Jacob Efrem og Mally Anhild Axelsen 
 
 
 
 
Kap. 6
 
Slektslinjen til Anna Birgitte Larsdatter
 
   
 
 
1 Anna Birgitte Larsdotter
Födt:  1843-10-04 i Krutfjell Vefsn, Norge.
Dåp conf:.Vefsn 1844-01-28.
 
Far 2  ] [  Mor 3  ]
Hjemmedøpt av lapmand Lars Johnsen Varnvand. Faddrar: Nils Andersson
Krutfjeld, skolaerer Bendigt Andersson Dolstad, Anders Larsson
Krutfjeld, Ane Clemetsdotter Krutfjeld, Christine Andersdr fra
Sverige och Marith Bentsdr Susendal.
Ektemann: Anders Fredrik Mattson. Ble kalt "Puffen".
Född: 1846-10-24 i Lilla Kittelfjäll, Vilhelmina,
Dop: 1847-01-23.
Död: 1937 i Lövlund, Tärna. Nybyggare i Rönnbäck, Tärna. 
Flyttar från Henriksfjäll till Norge 1872-03-30 sedan till Tärna 
och därifrån till Hadsel i Nordnorge 1871
Gift: 1874 i Hadsel 
 
 
 
 
*** Generation I ***
 
 
Farlinjen til Anne Birgitte Larsdatter
 
 
 
Lars Andersson,                                                                                                                                                                                                                                                       Födt: 1804 i Krutfjell Vefsn, Norge,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Död: 1881-05-15 i Varnvand Hattfjelldal, Norge. 
Bosatt: Kruttfjell, Vefsn, Norge
Døpt:  Hattfjelldal 1804-08-12.
Begravd: Hattfjelldal 1881-08-05                                                                                                                                                                                                                   
Vefsen 1804 Gudstienste vid Hattfielldalens Capell Dom 11 post
Trinit (12/8): Con. Bapt. Lars, st Anders Larsson Krutfjeld oh Ane
Andersdr.
Faddrar: Ole Jonsen Krudfjeld, Lars Olsen Skolmäster,
Maria Jonsdr Krudtfjeld och Maret Olsdr Hatfjeld. 
Konfirmerad Vefsen 1824: Lap Lars Andersson (döbt 1804 i Sverige),
son till Anders larsen Krutfjeld og Ane Andersdtr. 
Folketelling 1865: 70 renar 
I Stensele kyrkoarkiv finns en attest från Christian Qwale i
Dolstad, daterat 12 oktober 1840. Den är mycket svårläst men
börjar såhär:"Enkemand Lars Andersen Bygsellap i Krutfjell ämnar
att söka sig en brud i Sverige ... 
Dog som laegdslem i Varnvand.
 
Gift 1841-07-11 i Stensele med
 
Mor3 Brita Tomasdotter
Født: 1822-03-22 i Vapsten, Stensele, Sverige
Bosatt i Krutfjell Vefsn, Norge
Stensele Vigselsbok:
Vigd 1841-07-11, enklingen Lars Andersson, 40 år,
Norge, och Brita Tomasdotter, 20 år, Vapsten  
 
 
 
 
*** Generation II ***
 
 
 
FarfarAnders Larsson,
född 1763-01-16 i Ran, Lycksele.
Bosatt i Krutfjell Vefsn, Norge.
Dop i Lycksele 1763-01-16.I Stensele på Vintern. 
Gift 1803-08-10 i Sorsele med 

Farmor
Anna Andersdotter
Födt: 1775-07-01 i Vapsten, Sorsele.
Døpt i Sorsele 1775-07-22.
Bosatt i Krutfjell Norska Vapsten, Vefsn Norge.Konfirmerad i Hemnäs 1798 Dom 6 ps Trinit (15/7). Vigda i Tärna Kapell   
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
MorfarTomas Kristoffersson,
född 1777-03-15 i Ran, Lycksele,
död 1852-10-15 i Vapsten. Länsman i Vapsten, Stensele.
Dop Sorsele 1777-07-19 hemdöpt.
Begravd Stensele 1852-11-26. 
Under Thomas I HF boken för Lycksele, står det Moder Catarina
Andersdotter död 1823 sid 109. På sid 109 står det, Sjul Thomasson
1782 (Rättfinger), Catarina Andersdotter 1740 död 1823.
 
Gift 1802-03-07 i Lycksele med 

MormorBrita Gustafsdotter,
född 1779 i Vapsten, Lycksele,
död 1845-04-11 i Vapsten, Stensele.
Bosatt i Vapsten, Stensele. Född Åsele?.
Begravd Stensele 66 år gl.
 
 
 
 *** Generation III ***
 
 
 
Farfarsfar 
Lars Johansson,
född 1725 i Ran, Lycksele,
död 1795 i Låisetwuome,
Lycksele. Bosatt i Ran, Sorsele.
 
I Lycksele hf AI:5 sid 43 Ranbyns lappar: Nils Johansson i
Vapstens bror, Lars Johansson 1725 g 1750 död 1796 
h 1 Cecilia Sjulsdotter 1726 död 1766 
Hemnäs Dom 18 p Trinit 1769 (24/9): Trolovades Lars Joensson
Ternfjeld och Anne Thomasdr. Cautsmän: Tore Henriksson lap og Sjur
Jacobsen lap. Äktevigde i Hemnäs Dom 20 p Trinit 1769 (8/10) 
h 2 Anna Tomasdotter 1751 gift 1769 (Thomas Tysks styvdotter gått
i skola i Norge).
 
Gift 1750-02-25 i Lycksele med 

Farfarsmor
Cecilia Sjulsdotter, född 1726 i Gran, Lycksele, död 1766 i Ran,
Lycksele. Bosatt i Ran, Sorsele. Dop i Sorsele 1726-02.
Vigda i Lycksele 1750 25 nov. Lars Johansson med pigan SisselSjulsdotter i Gran. I en annan anteckning har jag vigseldagen
1750-02-25 i Lycksele !
 
Farmorsfar 
10 Anders Nilsson, född 1743 i Vapsten, Sorsele, död 1795 i Vapsten,
Sorsele. Skikkare Klockare i Vapsten, Lycksele. Dop i Sorsele 1743-10.
Begravd i Sorsele 1795-08-22.
Gått i skola. 
Sorsele begravningsbok Klåckar Anders Nilsson Wapsten begravd
1795-08-22 (drunknat).
 
Gift 1772-04 i Sorsele med 

Farmorsmmor 

11 Kerstin Gunnarsdotter, född 1749-08-16 i Ran, Sorsele, död 1828-01-28
i Vapsten, Stensele. Bosatt i Vapsten, Lycksele. Dop i Sorsele 1749-08.
Död 1825 75 år gammal.
Dödsbok Stensele: Stina Gunnarsdotter i Vapsten, Anders Nilssons
enka, död af Styng 28 jan 1828, 75 år. Kan eventuellt vara 1825.
 
Morfarsfar 
12 Kristoffer Mårtensson, född 1726-08-20 i Umbyn, Lycksele,
död 1805-02-10 i Ran, Lycksele. Bosatt i Ran, Sorsele.
Dop Lycksele 1726-09. Begravd 1805-03-02 70 år?.
Faddrar: Anders Nilsson med hustru och dottern Maria, drängen Olof
Olofsson i Umbyn. 
Gått 2 år i skolan. 
Lycksele döda 1805-02-10 begravd 1805-03-02: Död i Bröstsjuka
Kristoffer Mårtensson i Umbyn 70 år! gammal, son till Mårten
Olofsson.
 
Gift 1769-03-05 i Lycksele med 

Morfarsmor 
13 Maria Tomasdotter, född 1748 i Ran, Norge, död 1809-05-20. Bosatt i Ran,
Sorsele. Dop i Lycksele 1749-02-26. Tomas Clemets dotter.
Enligt Lycksele dopbok hette fadern Tomas Clemetsson ifrån Norge!
Faddrar: Anders Sjulsson med hustru, Per Nilsson med hustru, Jon
Larsson och Lisbet Mårtensdotter.
 
Mormorsfar
14 Gustaf Nilsson, född 1753-01-03 i Vapsten, Lycksele, död 1801. Bosatt
i Vapsten, Lycksele. Begravd 1801-03-06.
[  
Far 28  ] [  Mor 29  ] [  Maka 15  ] [  Dotter 7  ]
1772-12-25 fadder vid Clemet Sjulsson Aineks dop av dottern
Cecilia i Lycksele.
 
Gift 1775 i Åsele med 

Mormorsmor 

15 Anna Persdotter, född 1745 i Åsele, död 1823-10-04 i Vapsten, Stensele.
Bosatt i Vapsten, Stensele.
[  
Far 30  ] [  Mor 31  ] [  Make 14  ] [  Dotter 7  ]
Då dottern Kristina föds och döps i Sorsele 1784 så anges Anna
vara 46 år gammal, då skulle hon vara född 1738!
 
 
 
 
*** Generation IV ***
 
 
 
Farfarsfarfar
16 Johan Nilsson, född 1678 i Ran, Lycksele, död 1753 i Ran, Lycksele.
Skattlapp i Ran, Lycksele. Begravd 1753-03-04 75 år gl.
[  
Maka 17  ] [  Son 8  ]
Upptagen i Erik Biuurs förteckning över de lappar som gör skatt
till Koungl Majt och Cronan 1723: Johan Nilsson i Ranbyen. 
Ett okristnat barn begravd i Lycksele 1714-02-22.
 
Gift med 

Farfarsfarmor 

17 Ingrid, född 1671 i Gran, Lycksele, död 1761 i Gran. Bosatt i Ran,
Lycksele. 
Begravd 1761-12-26.
 
Make 16  ] [  Son 8  ]
 
Farfarsmorfar 
18 Sjul Andersson, född i Gran. Bosatt i Gran, Sorsele.
 
Maka 19  ] [  Dotter 9  ]
 
Gift med 

Farfarsmormor 
19 Karin, född i Gran, Lycksele, död i Gran. Bosatt i Gran, Sorsele.
[  
Make 18  ] [  Dotter 9  ]
 
Farmorsfarfar 
20 Nils Johansson, född 1712 i Ran, Sorsele, död 1790 i Vapsten, Lycksele.
Bosatt i Vapsten, Lycksele. Dop i Sorsele 1712-11. 
Begravd 1790-12-02.
 
Far 40  ] [  Mor 41  ] [  Maka 21  ] [  Son 10  ]
Gått i skolan. 
En hemdöpt son begravdes i Lycksele den 26 Mars 1758.
 
Gift 1734-02-24 i Lycksele med 

Farmorsfarmor 

21 Gunnil Andersdotter, född 1717 i Ran, Sorsele, död 1773 i Vapsten,
Lycksele. Bosatt i Vapsten, Lycksele. Begravd Sorsele 1773-04.
 
Mor 43  ] [  Make 20  ] [  Son 10  ]
 
Farmorsmorfar 
22 Gunnar Nilsson Laiva, född 1713 i Ran, Lycksele, död 1756. Sprintare
i Ran Laiva, Sorsele. Dop Lycksele 1714-01-05. Begravd 1756-05.
[  
Far 44  ] [  Mor 45  ] [  Maka 23  ] [  Dotter 11  ]
Faddrar: Per Anundsson, Mårten Pålsson, Märet Persdotter och
Gunnil Anundsdotter alla ifrån Ran.
Gift 1748-04-04 i Lycksele med 

Farmorsmormor 
23 Maria Pålsdotter, född 1715 i Gran, Lycksele, död 1801-05-21 i Gran,
Sorsele. Bosatt i Ballejaur Gran, Sorsele. Dop i Sorsele 1715-04.
Begravd Sorsele 1801-07-21.
[  
Far 46  ] [  Mor 47  ] [  Make 22  ] [  Dotter 11  ]
Sorsele begravningsbok 1801: Änkan Maria Pålsdotter död i maji af
ålderdom, begravd i Tärna den 21 juli 1801.
 
Morfarsfarfar 
24 Mårten Olofsson, född 1697 i Umbyn, Lycksele, död 1762-11-28 i Umbyn,
Lycksele. Skattlapp i Umbyn Åmsele, Lycksele.
[  
Far 48  ] [  Mor 49  ] [  Maka 25  ] [  Son 12  ]
Upptagen i Erik Biuurs förteckning över de lappar som gör skatt
till Kungl Majt och Cronan 1723: Mårten Olofsson i Uhmeå byen. 
I Lycksele HF 1742-1759 nr 13: "på nedre landet"? När sonen Tomas
döps 1733-02-12 står Fader Mårten Olofsson Umbyn på Windeln. Även
1736-02-02 då dottern Marja döps står det Mårten Olofsson Umbyn på
Windeln. 
Mårten var fadder till brorsdotter Sara född 1716 dop 1716-12.
Mårten Olofsson och hustru Sissel var faddrar till Jöns Turssons i
Vapstens dotter Marja som döps i Lycksele 1726-12-25. Mårten
Olofsson på Windeln 1733!
 
Gift 1718-02-02 i Lycksele med 

Morfarsfarmor 

25 Cecilia Larsdotter, född 1699 i Vapsten, Lycksele, död 1776
i Norska Ran, Norge. Bosatt i Umbyn Åmsele, Lycksele.
Begravd i Norge 1776-05-26.
[  
Far 50  ] [  Mor 51  ] [  Make 24  ] [  Son 12  ]
 
Morfarsmorfar 
26 Tomas Clemetsson, född 1715 i Rana, Norge, död 1785 i Hemnäs Rana, Norge.
Bosatt i Lillbryggfjell Rana, Norge. Begravd Hemnäs 1785-09-04.
 
Maka 27  ] [  Dotter 13  ]
Hemnäs 5 sönd efter Påsk 1745 (12/5) Trolovade: Thomas Clemetsson
lap og Sara mathisdr. Cautm: Lars Pedersen Övre Leeren, Niels...,
lap Hendrik Pedersen So... Ägtewigde Hemnäs Dom 17 p Trinit 1745
(29/9). 
Begravd i Hemnäs Dom. 15 p. Trinit 1785 (1785-09-04), lappmannen
Thomas Klemetsson Lillbryggfjeld 70 aar gammal.
 
Gift 1745-09-29 i Hemnäs med 

Morfarsmormor 

27 Sara Mattsdotter, född 1714 i Blegvatnet Hemnäs, Norge, död 1793 i Ran,
Sorsele. Bosatt i Lillbryggfjell Ran, Norge. Begravd Sorsele 1794-03-07.
 
Far 54  ] [  Mor 55  ] [  Make 26  ] [  Dotter 13  ]
Sorsele begravningsbok Christoffer Mårtenssons svärmor i Gran
änkan Sara Mattsdotter död 1793 begravd 7/3 1794 80 år gammal.

Mormorsfarfar 
28 Nils Månsson, född 1716 i Vapsten-Toriefjäll, död 1779-11-01 i Vapsten,
Lycksele. Länsman i Vapsten, Lycksele . Biten till döds av björn.
[  
Far 56  ] [  Mor 57  ] [  Maka 29  ] [  Son 14  ]
Troriefjell kan eventuellt vara Duriefjäll vid Darningen söder om
Skalmodal? Gått i skola. Döpte flera barn i Vapsten ex. 1772-11-20
Clemet Sjulsson Aineks dotter Cecilia. Tomas Sjulsson Nortmans
Kerstin (1772-003-12) 
Biten till döds af Björn 1779 (Lycksele HF 1767-1779 Vapsten sid 5).
 
Gift med 

Mormorsfarmor 

29 Maria Andersdotter, född 1721 i Vapsten, död 1775 i Vapsten, Lycksele.
Bosatt i Vapsten, Lycksele.
 
Make 28  ] [  Son 14  ]
 
Mormorsmorfar 
30 Per Nilsson Jatze, född i Nuortfjelde, Åsele, död 1784. Sprintarlapp
i Nuortfjelde, Åsele. Den yngre Per Nilsson. Boupt Åsele 1785 FII:1/40.
 
Maka 31  ] [  Dotter 15  ]
 
Gift 1736-02-29 i Åsele med 

Mormorsmormor
31 Kerstin Henriksdotter Kubble, född 1715 i Almselelandet, Åsele. Bosatt
i Nuortfjelde, Åsele. 
Dop Åsele 1715-12-30.
 
Far 62  ] [  Make 30  ] [  Dotter 15  ]
 
 
 
*** Generation V ***
 
 
Farmorsfarffarsfar
40 Johan Nilsson = 16
[  
Maka 41  ] [  Son 20  ]
 
Farmorsfarfarsmor 
41 Ingrid = 17
 
Make 40  ] [  Son 20  ]
 
Farmorsfarmorsmor 
43 Elsa Nilsdotter, född 1681 i Umbyn, död 1756. Bosatt i Gran, Sorsele.
Begravd 1756-08 Sorsele.
 
Dotter 21  ]
 
Farmorsmorfarsfar 
44 Nils Nilsson Laiva, född i Ran, Sorsele, död 1714 i Ranbyn, Lycksele.
Skattlapp i Ran, Sorsele. Gamle Nils Nilsson i Ran.
Begravd 1714-02-22 Lycksele.
[  
Maka 45  ] [  Son 22  ]
I extrakt från Sorsele begravda i Sorsele, finns en Nils Nilsson
af Ran som begravdes i december 1711, det kan inte vara denne Nils!
 
Gift med 

Farmorsmorfarsmor 

45 Kerstin Anundsdotter, född 1688 i Ran, Sorsele, död 1752 i Ran,
Lycksele. Bosatt i Ran, Sorsele. Begravd i Sorsele 1752-11.
[  
Far 90  ] [  Make 44  ] [  Son 22  ]
 
Farmorsmormorsfar 
46 Pål Larsson Emak, född i Gran, Sorsele. Skattlapp
i Gran Tverfjäll Norge, Sorsele.
 
Maka 47  ] [  Dotter 23  ]
Upptagen i Erik Biurs förteckning över de lappar i Västerbotten
som betalar skatt till Kungl.Majt. och Kronan av år 1723: Granbyen
 
Gift med 

Farmorsmormorsmor 

47 Elin, född 1676 i Gran, Lycksele. Bosatt i Gran Tverfjäll Norge,
Sorsele.
 
Make 46  ] [  Dotter 23  ]
 
Morfarsfarfarsfar 
48 Olof Mårtensson, född i Umbyn, Lycksele, död 1729 i Umbyn, Lycksele.
Skattlapp i Umbyn, Lycksele. "Gamle Olof Mårtensson".
Begravd i Lycksele 1729-02-02.
 
Maka 49  ] [  Son 24  ]
Olof Mårtensson skattar 1695 2,16 för landet Bursele. 
Upptagen i Erik Biuurs förteckning över de lappar som gör skatt
till Kungl Majt och Cronan 1723: Stor Olof Mårtensson.
 
Gift med 

Morfarsfarfarsmor 

49 Hustru, född i Umbyn, död 1740 i Umbyn, Lycksele. Bosatt i Umbyn,
Lycksele. Begravd Lycksele 1740-04-18.
 
Make 48  ] [  Son 24  ]
 
Morfarsfarmorsfar 
50 Lars Sjulsson Bulbickz, född i Vapsten, Lycksele, död 1728. Bosatt
i Vapsten, Lycksele. Begravd 1729-01-19 Lycksele.
 
Maka 51  ] [  Dotter 25  ]
Lars hustru, Mats Andersson i Umbyns svärmor, begravd 1735-02-28 i
Lycksele.
 Gift med 

Morfarsfarmorsmor 

51 Hustru, född i Vapsten, Lycksele, död 1735. Bosatt i Vapsten, Lycksele.
Begravd 1735-02-24 Lycksele.
 
Make 50  ] [  Dotter 25  ]
Mats Andersson i Umbyns svärmor begrovs i Lycksele 24 februari
1735 (inget namn angivet!).
 
Morfarsmormorsfar 
54 Mats Sjulsson, född 1685 i Vapsten, Lycksele, död 1730 i Hemnäs, Norge.
Skattlapp i Vapsten Rösvattnet, Lycksele.
 
Maka 55  ] [  Dotter 27  ]
Upptagen i Erik Biuurs förteckning över de lappar som gör skatt
till Koungl Majt och Cronan 1723: Tillkom 1713 Vapstebyen. 
Hemnäs döda begravd Dom 17 p. Trinit: Mathias Sivertsson find 45
år gammal.
 
Gift 1706-02-05 i Lycksele med 

Morfarsmormorsmor 

55 Marget Andersdotter, född i Vapsten, Lycksele. Bosatt i Vapsten,
Lycksele.
 
Make 54  ] [  Dotter 27  ]
 
Mormorsfarfarsfar 
56 Måns Nilsson, född i Vapsten. Bosatt i Troriefjell Vapsten.
 
Maka 57  ] [  Son 28  ]
 Gift med 

Mormorsfarfarsmor 

57 Kerstin Andersdotter, född 1676 i Vapsten, död 1759 i Vapsten,
Lycksele. Bosatt i Vapsten, Lycksele. 
Begravd 1760-01-17.
 
Make 56  ] [  Son 28  ]
Hos sonen Nils till 1758 sedan hos sonen Tomas Månsson.
 
Mormorsmormorsfar 
62 Henrik Nilsson Kubbli, född i Åsele. Bosatt i Åsele.
Kubbles=lunga, andas lätt.
[  
Dotter 31  ]
 
 
 
*** Generation VI ***
 
 
Farmorsmorfarsmorfar 
90 Anund, född i Rana. Bosatt i Rana.
 
Dotter 45  ]
 
 
 
 
Kap. 6.1
 
Farsfamilien til Anne Birgitte Larsdatter,Mathias Leonard Andersens mor 
 
 
Generasjon 1 

 
 
 
Ektemann: Anders Larsson
Bosatt: Kruttfjell, Vefsen, Norge
Hustru: Ane Andersdatter
Bosatt: Kruttfjell, Vefsen, Norge 
 
Barn 1 Lars Andersson
Født: 1804 i Krutfjell Vefsn, Norge
Död: 1881-05-15 i Varnvand Hattfjelldal, Norge.
Døpt: Hattfjelldal 1804-08-12, Svensk side 
Vefsen 1804 Gudstienste ved Hattfielldalens Capell Dom 11 post    
Trinit (12/8): Con. Baptist. Lars,
Faddre: Ole Jonsen Krudfjeld, Lars Olsen Skolemester,   
Maria Jonsdatter Krudtfjeld og Maret Olsdatter Hatfjeld. 
Konfirmert Vefsen 1824: Lapp Lars AnderssonGift: 1832-08-05 i Vefsn Norge med
Yrke: Reineier.Ved Folketelling 1865: Han eide 70 reiner                                                   
Begravd: Hattfjelldal 1881-08-05 Døde som lægdslem i Varnvand
Bosatt:  i Krutfjell Vefsen, Vefsen Norge.
 
1. Hustru:  Anna BengtsdotterFødt: 1810 i Örfjäll, Norge.Bosatt i Krutfjell, Vefsen Norge.
I Stensele kirkearkiv finnes en attest fra Christian Qwale i Dolstad, datert 12 oktober 1840. Den er veldig tunglest men      
begynner slik:
 "Enkemand Lars Andersen, bygsellapp i Krutfjell ämnar att söka sig en brudSverige” .                   
Stensele vigselbok: Gift 1841-07-11 i Stensele 2. gang med 
 
2. Hustru: Brita Tomasdotter
Født: 1822-03-22 i Vapsten, Stensele.
Bosatt: i Kruttfjell Vefsen, Norge.
  
 
 
 
Generasjon 2 
 
 
 
Lars Andersson
Født:  1804 i Krutfjell Vefsn, Norge
Död: 1881-05-15 i Varnvand Hattfjelldal, Norge.
Døpt: Hattfjelldal 1804-08-12, Svensk side 
Vefsen 1804 Gudstienste ved Hattfielldalens Capell Dom 11 post    
Trinit (12/8): Con. Baptist. Lars,
Faddre: Ole Jonsen Krudfjeld, Lars Olsen Skolmäster,   
Maria Jonsdr Krudtfjeld och Maret Olsdr Hatfjeld. 
Konfirmert Vefsen 1824: Lap Lars Andersson
Gift: 1832-08-05 i Vefsn Norge med
Yrke: Reineier.Ved Folketelling 1865: 70 renar                                                   
Begravd: Hattfjelldal 1881-08-05
Bosatt:  i Krutfjell Vefsn, Vefsn Norge.
 
Stensele vigselbok: Gift 1841-07-11 i Stensele 2. gang med 
 
2Hustru: Brita Tomasdotter
Født: 1822-03-22 i Vapsten, Stensele.
Bosatt: i Kruttfjell Vefsen, Norge.

Barn fra 2. ekteskap: 
 
Barn 1 Anna Birgitte Larsdatter
Født: 1843-10-04 i Krutfjell Vefsen, Norge.
Døpt: conf. Vefsn 1844-01-28.
Hjemmedøpt: av lapmand Lars Johnsen Varnvand.
Faddre: Nils Andersson, Krutfjeld, Skolelærer Bendigt Andersson Dolstad, Anders Larsson    Kruttfjell, Ane Clemetsdotter Kruttfjell, Christine Andersdatter fra Sverige og Marith Bentsdatter Susendal.   
Død: 1875 i Eidsfjord i Hadsel kommune, Nordland
Ektemann: Anders Fredrik Mattson. Ble kalt "Puffen".
Yrke: Reingjeter
Født: 1846-10-24 i Lilla Kittelfjäll, Vilhelmina,
Døpt: 1847-01-23.
Død: 1937 i Lövlund, Tärna. Nybyggare i Rönnbäck, Tärna. 
Flyttar från Henriksfjäll till Norge 1872-03-30 sedan till Tärna och därifrån till Hadsel i Nord-Norge 1871
Gift: 1874 i Hadsel                           
 
Barn 2 Anders Larsson
Født:  1847, Kruttnes i Krutfjell Vefsn, Norge
Döpt: i Stensele
Død: 1897-06-17 i Jovattnet, Tärna av lungetuberkulose
Konfirmert:  i Tärna
Bosatt: i Greipfjell Hattfjelldal, Norge. Uvisst om han er norsk eller svensk statsborger
Begravd: Hattfjelldal 1897-07-19.

Barn 3 Kristina Larsdotter
Født: 1852-07-09 i Krutfjell Vefsn, Norge
Død: 1910-07-01 i Renåmo Korgen, Norge.
Bosatt: i Virfjäll, Tärna.
Døpt: Hattfjelldal 1852-08-08. Hhemmedøpt av Jakob Danielsson i Varnträsk.
Faddre: Margret  Fredriksdr Tustervasfjeld, Lars Monsson ibid, Nils Larsson ibid,  Christen Christensen Krudfjeld o k, Ole Andersson Tusterv. o k, Thomas Clemetsson Vaagfjeld o k, John Andersson Hatfjeld o k, Anne Maria och Anders Johnsson.
Vaccinerad i Hattfjelldal 1864-09-07.  
Död i Renaamo i Hemnäs Norge av Njursjukdom.                      
Gift 1899-07-16 i Tärna
Ektemann: Mats Tomas Johansson
Født: 1857-09-16 i Boksjön, Tärna,
Døpt:  Tärna 1857-10-11.Død: 1939-10-14 i Flotmoen Hemnes, Norge.
Bosatt i Virfjäll, Tärna.
Kom till  Hemnes i Norge som nomadiserende same på 1910-tallet. Fikk norskt    
statsborgerskap 1913-06-12. Bodde først på Seljeli i Hemnes Norge, flyttet til Helbekmoen der han kjøpte gården av Haagen Hanssen for 2500:- (1921)
 
Barn 4 Gunhild Gustava Larsdotter
Født: 1858-02-02 i Krutfjell Vefsn, Norge,
Død: 1877-06-30 i Krudfjeld Hattfjelldal, Norge.
Bosatt: i Kruttfjell Vefsen, Norge.Døpt: Hattfjelldal 1858-08-01Faddrar: Sjur Paulsen, o k Susendal, John Paulsen o k Susendal, Sjur Mikkelsen Artfjeld, Sara Johnsdr Storfjeld, John Johnsen Gardefjeld, Sjur Svendsen Artfjeld og Sara Sjulsdotter Gardfjeld.                                  
Hjemmedøpt: av John Jeremiasen Ryssvassbugt
Begravd: Hattfjelldal 1877-07-11.
   .
 
Generasjon 3 
 
 
 
Hustru: Anna Birgitte Larsdatter
Født: 1843-10-04 i Krutfjell Vefsen, Norge.
Døpt: conf. Vefsn 1844-01-28.
Hjemmedøpt: av lapmand Lars Johnsen Varnvand.
Faddre: Nils Andersson, Krutfjeld, Skolelærer Bendigt Andersson Dolstad, Anders Larsson    Krutfjeld, Ane Clemetsdotter Krutfjeld, Christine Andersdr fra Sverige och Marith Bentsdr Susendal.   
Død: 1875 i Eidsfjord i Hadsel kommune, Nordland
Ektemann: Anders Fredrik Mattson. Ble kalt "Puffen".Född: 1846-10-24 i Lilla Kittelfjäll, Vilhelmina,
Dop: 1847-01-23.
Död: 1937 i Lövlund, Tärna. Nybyggare i Rönnbäck, Tärna. 
Flyttar från Henriksfjäll till Norge 1872-03-30 sedan till Tärna och därifrån till Hadsel i Nordnorge 1871
Gift: 1874 i Hadsel
 
Barn 1 Mathias Leonard Andersen
Født: 04. 03-1874 i Eidsfjord i Hadsel kommune, Nordland.
Bosatt: Skjøtningberg i Lebesby kommune. Han kom opp på fiske til Skjøtningberg før 1900.
Far: Anders Fredrik Mattson, Wilhelmina, Sverige
Mor: Anna Birgitte Larsdatter, Hattfjelldal
Hustru: Mathilde Karoline Petersen Angel
Født: 24/6-1885, Skjøtningberg, Lebesby kommune
Begravd: Skjøtningberg
Far: Peter Angel Petersen, Skjøtningberg
Mor: Marith Nilsdatter, Torskefjorden, Lebesby kommune.
 
 
 
Generasjon 4
 
 
 
Ektemann: Mathias Leonard Andersen
Født: 04. 03-1874 i Hadsel kommune, Nordland.
Bosatt: Skjøtningberg i Lebesby kommune. Han kom opp på fiske til Skjøtningberg før 1900.
Far: Anders Fredrik Mattson, Wilhelmina, Sverige
Yrke: Reingjeter
Mor: Anna Birgitte Larsdatter, Hattfjelldal
Hustru: Mathilde Karoline Petersen Angel
Født: 24/6-1885, Skjøtningberg, Lebesby kommune
Begravd: SkjøtningbergFar: Peter Angel Petersen
Mor: Marith Nilsdatter 
 
Barn 1 Peder Marinius Andersen
Født: 19. 12. 1905 i Skjøtningberg, Lebesby kommune
Død: 11.11 1972Begravd: Kirkenes
Bosatt: Presteveien 21, Kirkenes
1. Hustru: Lea Nikolaisen.
 
Født: Kjøllefjord
Far:Arabi Johannes Nikolaisen Schuman,
Mor: Ida Wallenius
 
2. Hustru: Erna Olsen, gift Andersen
Født: Løddingen 
 
Barn 2 Birgitte Andersen
Født: Skjøtningberg
Død og begravd: Skjøtningberg.
Hun hadde to barn. 
 
 
 
Generasjon 5 
 
 
 
Ektemann: Peder Marinius Andersen
Født: 19. 12. 1905 i Skjøtningberg, Lebesby kommune
Død: 11.11 1972
Begravd: KirkenesBosatt: Presteveien 21, Kirkenes
 
1. Hustru: Lea Nikolaisen
Født: Kjøllefjord
Far: Arabi Johannes Schuman,
Mor: Ida Wallenius
 
2. Hustru: Erna Olsen, gift Andersen
Født: Løddingen 
 
Barn fra første ekteskap: 
 
Barn 1 Oddmund Andersen
Født: 25. 07. 1928, Kirkenes
Død: Høsten 1983, Kirkenes
Døpt: KirkenesBegravd: Kirkenes
Hustru: Lillian Marie Axelsen
Født: 06. 03. 1939, Leirbotn, Talvik kommune
Døpt: Talvik kirkeBosatt: Alta
Yrke: Allmennlærer
Far: Jacob Efrem Axelsen 
Mor: Mally Anhild Axelsen, født Strand
 
Barn fra andre ekteskap: 
Barn 1 Roar Andersen
Født: 23. 09. 1931, Kirkenes
Hustru: Svea Andersen
Yrke: Drev Samovarteateret i Sør-Varanger
Bosatt: Kirkenes.
Deres barn er Marit og Bente Andersen. 
 
Barn 2 Per Jacob Andersen
Født: 28. 11. 1946, Kirkenes
Hustru: Birgit Andersen
Bosatt: Kirkenes.
Deres barn er Tove Merete Andersen, bosatt i Kirkenes
 
Videre generasjoner, se kap.1.1 Jacob og Mally Axelsen 
 
 
 
 
Kap. 7 
 
Slektslinjen Schuman
Morsslekten til Oddmund Andersen 
 
 
Generasjon 1 
 
 
 
 
Bagermæster Michael Blydt Schumann 
Født: 02.09.1784
 Hustru: Helene Marie Schiøtt 
Født: 08.09.1789 
 
Barn 1:   Nicolaus Schiøtt Schuman 
 
 
 
Generasjon 2
 
 
 
Nicolai Schiøt Schuman
Født: 0 6.10.1806 Bergen
Død: Bergen
Yrke: Bakermester
Hustru: Olava Forbech, gift Schuman
Født: 08. 05. 1817
Død: Bergen
Mor: Rentist Karoline B. Forbech,
født 1786 i Bergen 
 
Barn 1 Karoline B. Schuman
Født: 1844, Bergen 
 
Barn 2 Nikolai Schøtt Schuman
Født: 11. 01.1847, Bergen
Yrke: Gikk på Bergen Katedralskole 1857-1861 og fikk Borgerbrev som kjøbmann 5.mars 1872.
Bosatt: Bergen
Gift: Astrid Dahl
Født: 02. 06. 1854 
 
Før han giftet seg fikk han to uekte barn. Ett med Anna Karine Johannesdatter, Manger i Hordaland. 
 
Barn 3 Helene M. Schuman
Født: 1850, Bergen 
 
Barn 4 Rentist Emilie Schuman
Født: 1851, Bergen 
 
 
 
Generasjon 3
 
 
 
Ektemann: Nikolai Schøtt Schuman
Født:  11. 01.1847, Bergen
Yrke: Gikk på Bergen Katedralskole 1857-1861 og fikk Borgerbrev som kjøbmann 5.mars 1872.
Bosatt: Bergen 
Gift: Astrid Dahl
Født: 02. 06. 1854  
 
Barn av Nikolai Schøtt Schuman og Anna Karine Johannesdatter: 
 
Barn 1 Arabi Johannes Schuman
Født: 1875 i Bergen
Døpt: 19. 07. 1875, Borge i Lofoten.
Kilde: Kirkeboken fra Borge
Komfirmert: 1891, Borge i Lofoten
Yrke: Fisker. Han kom opp på fiske til Skjøtningberg og bodde først på ei rorbu der.
Hustru: Ida WalleniusFødt: 1883, Lebesby kommune 
 
Barn fra ekteskape med Astrid Dahl: 
 
Barn 1 Kate Schuman
Født: 1879, Bergen
Bosatt: Voss 
 
Barn 2 Agnes Schuman
Født: 1884, Bergen 
 
 
Generasjon 4 
 
 
 
Ektemann: Arabi Johannes Nikolaisen Schuman
Født: 1875 i Bergen
Døpt: 19. 07. 1875, Borge i Lofoten. Kilde: Kirkeboken fra Borge
Konfirmert: 1891, Borge i Lofoten
Yrke: Fisker. Han kom opp på fiske til Skjøtningberg og bodde først på ei rorbu der.
Hustru: Ida Wallenius
Født: 1883, Lebesby kommune
Far: Petter Wallenius
Mor: Margrete Kristiansdatter Bøgeberg 
 
Barn 1 Schuman Nikolaisen
Født: Kjøllefjord
Yrke: Fisker 
Barn 2 Arne Nikolaisen
Født: Kjøllefjord
Yrke: Fisker
 
Barn 3 Idar Nikolaisen
Født: Kjøllefjord
Yrke: Fisker 
 
Barn 4 Lea Nikolaisen
Født: Kjøllefjord
Død: 1925
Ektemann: Peder Marinius Andersen
Født: 19. 12. 1905 i Skjøtningberg, Lebesby kommune
Død: 11.11 1972
Begravd: Kirkenes
Bosatt: Presteveien 21, Kirkenes
Far: Mathias Leonard Andersen
Mor: Mathilde Karoline Pettersen Angel 
 
 
 
Generasjon 5 
 
 
 
Hustru: Lea Nikolaisen.
 
Født: Kjøllefjord, Lebesby kommune
Far: Arabi Johannes Schuman,
Født i Bergen,
Døpt 1875, Borge i Lofoten.
Mor: Ida Wallenius
Ektemann: Peder Marinius Andersen
Født: 19. 12. 1905 i Skjøtningberg, Lebesby kommune
Død: 11.11 1972Begravd: Kirkenes
Bosatt: Presteveien 21, Kirkenes
 
2. Hustru: Erna Olsen, gift Andersen
Født: Løddingen 
 
Barn fra første ekteskap: 
 
Barn 1 Oddmund Andersen
Født: 25. 07. 1928, Kirkenes
Død: Høsten 1983, Kirkenes
Døpt: Kirkenes
Begravd: Kirkenes
Hustru: Lillian Marie Axelsen
Født: 06. 03. 1939, Leirbotn, Talvik kommune
Døpt: Talvik kirkeBosatt: AltaYrke: Allmennlærer
Far: Jacob Efrem Axelsen
Mor: Mally Anhild Strand, gift Axelsen 
 
Barn fra det andre ekteskapet til Peder Marenius Andersen 
 
Barn 1 Roar Andersen
Født: 23. 09. 1931, Kirkenes
Død: Begravd i Kirkenes
Hustru: Svea Andersen
Yrke: Drev Samovarteateret i Sør-Varanger
Bosatt: Kirkenes.
Deres barn er Marit og Bente Andersen. Bente bor i Kirkenes og driver Samovarteateret der. 
 
Barn 2 Per Jacob Andersen
Født: 28. 11. 1946, Kirkenes
Død: Begravd i Kirkenes
Hustru: Birgit Andersen.
Deres barn er Tove Merete Andersen, bosatt i Kirkenes. Jobber på fotobutikk der. 
 
 
 
 
Generasjon 6 
 
 
 
Ektemann: Oddmund Andersen
Født: 25. 07. 1928, Kirkenes
Død: Høsten 1983, Kirkenes
Begravd: Kirkenes
Hustru: Lillian Marie Axelsen
Født: 06. 03. 1939, Leirbotn, Talvik kommune
Døpt: Talvik kirkeBosatt: Alta
Yrke: Allmennlærer
Far: Jacob Efrem Axelsen
Mor: Mally Anhild Strand, gift Axelsen  
 
 
 
Kap. 7.1
 
 
Slektslinjen til Anna Karine Johannesdatter fra Manger i Hordaland
Morslinjen til Arabi Johannes Nikolaisen Schuman 
 

Mine kilder er kirkebok for Borge - der står det Anna Karine 'Gift Kone' og det nevnes flere ganger. Hun er nok en av de mange som har måttet slite for føda, og hvor skjebnen har rotet det slik til at hun fikk samfunnets fordømmende pekefinger mot seg for å ha 'avlet barn uten å være kommet i ekteskap. Ikke så sjelden måtte disse mødrene sette bort barna til oppfostring.Anne Karine Johannesdatter er født den 4. desember 1842 på Vogenæs i Manger Prestegjeld, Hordaland. Hennes foreldre var forpakter Johannes Olsen og hustru Sigrid Knudsdatter. Allerede før 1865 er Anne Karine kommet til Borge i Lofoten, ved folketellinga samme år kan det se ut som Anne Karines mor er blitt enke og bor sammen med to døtre i Manger.Den 18. juni 1864 føder Anne Karine Johannesdatter sitt første barn, en datter som får navnet Leonora Marie Christiansdatter. Barnets far er gift mann Christian Christoffersen fra Bodø. Foreldrene oppholder seg på gården Evjen i Borge. Da Leonora blir vaksinert i 1866 bor hun sammen med foreldrene på Handberg i Borge.Folketellinga 1865 for Borge under gården Handberg bor Losjerende fisker Christian Christoffersen 50 år gammel fra Bodø 'gift, men ikke fraskilt', sammen med ham bor hans 'samboer' her kalt husholderske, Anna Karine Johannesdatter, 30 år gammel fra Manger Prestegjeld. Her er hun kalt Anna Olsdatter med flere ??? etter. Sammen med foreldrene bor altså deres 2 årige datter Leonora Christiansdatter.Den 10. desember 1866 gifter de seg i Borge Kirke:Enkemann Christian Christoffersen, 55 år, født i Skjerstad nu bosatt på Handberget og pigen Anna Carina Johannesdatter 24 år fra Manger prestegjeld (far: Johannes Olsen). (Det står også at Christoffersens kone er død i Salten, etter framvist attest 01.05.1866)04. august 1869 får de sitt andre barn, sønnen Nils Martin Edvard. Han er født på Hauland i Manger. I 1885 blir han konfirmert i Borge Kirke i Lofoten og har da opphold på Mærvoll. (Søsteren Leonora er konf. i 1880 fra Bøstad, Borge)Dessverre finner jeg ikke Inderst Christian Christoffersen igjen ved FT 1875. Det er ikke lagt ut telling for Manger i 1875.  I 1875 er jo Anne Karine kommet tilbake til Borge, hvor hennes sønn Arabi Johannes Schuman (Nikolaisen) blir døpt 19. 07.1875.Etter tredje leiemål ble det vanligvis rettsak, og disse rettsakene var ganske detaljerte, så det er muligheter for å få vite mer for de som er interesserte. Kontakt Statsarkivet i Trondheim, der oppbevares arkivene for Borge i Lofoten, da må det nevnes Anne Karine Johannesdatter, 1879, 1880 og 1881. Hun oppholder seg på Handberg ettersom hun tidligere har vært gift der... Hvor hennes ektemann er blitt av vet jeg ikke - men i FT 1875 på Eggum titteleres hun som Enke, så han er nok død. Hun skulle da senere titteleres som Enke, men da skriver presten: "Gift Kone", og det tyder på at Christian er i live, men at de ikke lever sammen...? Anna Karine var amme på Borge i den tiden Arabi var liten. Han vokste opp hos Robert og Lavina Jacobsen, på Øvre Liland, Borge. 
 
 
Generasjon 1
 
 
Ektemann: Johannes Olsen
Født: Manger i Hordaland
Yrke: Forpakter
Hustru: Sigrid Knutsdatter
Døpt: Manger 
 
Barn 1 Anne Karine Johannesdatter
Født: 4. desember 1842 på Vogenæs i Manger
Barn med: Nikolai Schøtt Schuman
Født: 11.01.1847 Bergen 
Yrke: Gikk på Bergen Katedralskole 1857-1861, og fikk Borgerbrev som kjøpmann 05.mars 1875  
Bosatt: Bergen 
 
 
Generasjon 2 
 
 
Anne Karine Johannesdatter
Født: 4. desember 1842 på Vogenæs i Manger
Barn med: Nikolai Schøtt Schuman
Født: 1847, BergenYrke: Bosatt: Bergen 
 
Barn 1 Arabi Johannes Schuman
Født: 1875 i Bergen
Døpt: 19. 07. 1875, Borge i Lofoten. Kilde: Kirkeboken fra Borge
Konfirmert: 1891, Borge i Lofoten
Yrke: Fisker. Han kom opp på fiske til Skjøtningberg og bodde først på ei rorbu der.
Hustru: Ida Wallenius
Født: 1883, Lebesby kommune 
 
Søsken av Arabi Johannes Nikolaisen Schuman, barn av Anne Karine Johannesdatter og Christian: 
 
Barn 1 Leonora Marie Christiansdatter
Født: 1865, Borge i Lofoten
Mor: Anna Karine Johannesdatter
Far: Christian Christoffersen 
 
Barn 2 Nils Martin Edvard Christiansen
Født: 04. august 1869, Hauland i Manger
Konfirmert: Borge i Lofoten
Mor: Anna Karine Johannesdatter
Far: Christian Christoffersen 
 
 
Generasjon 3 
 
 
Arabi Johannes Nikolaisen Schuman
Født: 1875 i Bergen
Døpt: 19. 07. 1875, Borge i Lofoten. Kilde: Kirkeboken fra Borge
Konfirmert: 1891, Borge i Lofoten
Yrke: Fisker. Han kom opp på fiske til Skjøtningberg og bodde først på ei rorbu der.
Hustru: Ida Wallenius
Født: 1883, Lebesby kommune 
 
Barn 1 Schuman Nikolaisen
Født: Kjøllefjord
Yrke: Fisker 
 
Barn 2 Arne Nikolaisen
Født: Kjøllefjord
Yrke: Fisker
 
Barn 3 Idar Nikolaisen
Født: Kjøllefjord
Yrke: Fisker 
 
Barn 4 Lea Nikolaisen
Født: Kjøllefjord
Død: Tuberkolose 1925
Ektemann: Peder Marinius Andersen
Født: 19. 12. 1905 i Skjøtningberg, Lebesby kommune
Død: 11.11 1972
Begravd: Kirkenes
Bosatt: Presteveien 21, Kirkenes
Far: Mathias Leonard Andersen
Mor: Mathilde Karoline Pettersen Angel 
 
 
Generasjon 4 
 
 
Hustru: Lea Nikolaisen.
Født: Kjøllefjord
Far: Arabi Johannes Nikolaisen Schuman
Mor: Ida Wallenius
Ektemann: Peder Marinius Andersen
Født: 19. 12. 1905 i Skjøtningberg, Lebesby kommune
Død: 11.11 1972Begravd: Kirkenes
Bosatt: Presteveien 21, Kirkenes
2. Hustru: Erna Olsen, gift Andersen
Født: Løddingen Barn fra første ekteskap: 
 
Barn 1 Oddmund Andersen
Født: 25. 07. 1928, Kirkenes
Død: Høsten 1983, Kirkenes
Døpt: KirkenesBegravd: Kirkenes
Hustru: Lillian Marie Axelsen
Født:1939, Leirbotn, Talvik kommune
Døpt: Talvik kirkeBosatt: Alta
Yrke: Allmennlærer
Far: Jacob Efrem Axelsen
Mor: Mally Anhild Strand, gift Axelsen 
 
For videre generasjoner, se kap. 1.1 Jacob og Mally Axelsen    
 
 
Kap. 8
 
Slektslinjen Wallenius 
 
Petter Wallenius ble født i Finland, og ble kalt for Bekka. Det sies at han kom over grensen ved Sør-Varanger, men jeg kan hverken finne han. eller hans søstre innskrevet med flytting fra Finland og inn til Norge. Jeg finner heller ikke noen flytteregistreringer på han eller hans søsken de gangene de flyttet innad i fylket, og dette finner jeg merkelig, for de flyttet en god del. Det virker som de med hensikt har unngått all registrering. Søsteren Maria er oppført i Vardø i 1875 som Volleniusdatter, og etter 1900 navner et av barna til Maria sin sønn med Vollenius. Hvis det er det riktige slektsnavnet kan de komme fra Russland, og ikke fra Kemi som det er blitt meg fortalt. Historien sier at de kom over grensen sammen med Johan Salmela, som jeg finner i innflyttingsprotokollen for Vadsø i 1865.
 
 
Generasjon 1

 
Denne slektsgrenen er en teori Joan fra Minesota har. Hun og hennes mann Arnold var på besøk hos oss her i Alta. Og hun mener at hennes far er den opprinnelige Peter Petersen Vanha (I Norge kalt Wallenius). Teorien er at hennes bestefar Petter, og vår Petter Wallenius byttet papirer før de kom over grensen til Norge. Dette fordi Joans bestefar hadde gjort jenta si gravid, og var ikke gammel nok til å gifte seg med henne. Planen var å emigrere til Amerika, men uten å være myndig og gift med barnemoren ville de ikke få emigrasjonspapirene. Dermed byttet de identitet. De var søskenebarn, og het Peter Johansen Wahna (I følge teorien min tippoldefar) og Peter Petersen Vanha. Hvis teorien stemmer vil det i så fall si at Maria Fredrikke og Sara Mathilda som ble gift og bosatte seg på Sarnes i Kjelvik kommune var Joans bestefars søsken. Men jeg er usikker på om dette stemmer. Hvis det var slik at disse to byttet identitet, hvorfor var det viktig for Sara Mathilda og Maria Fredrikka å unngå registrering, inn og utflytting? En annen ting som ikke stemmer er at i følge Joan var familien i Finland lutfattige. Vanhabarna var ikke konfirmert, og hadde ingen utdanning. Petter Wallenius var både skomaker og tømmermann, noe som tilsier at han må har vokst opp med håndverkere i sin nærhet. 
 
Men her er slekten Generasjon 1, som Joan merer egentlig er hennes bestefars:
 
Pehr Pehrsen Wanha
Hustru: Sara Caisa Mattsdatter Kaaracka 
Født: 10.11.1812 i Tervola
Døpt: 10.11.1812, Tervola,  Øvre Paackola
Hennes far og mor: Mats Kaaracka og Caisa
Gift: 1842 i Tervola
De bodde på gården Wanha i Kemi landsförsamling i byen Paackola.

Barn 1 
Maria Fredrikka 
Født: 26.2.1842 i Tervola
Døpt: 4. 3. 1842
Gift: I Vardø 1775
Ektemann: Hans Andreas Bernhard Qvamme
Født: Talvik prestegjeld'
Far: Hans Christian Olsen Qvamme. Hans far Andreas Olsen Qvamme   
Mor: Nicoline Albertine Hansdatter Helmer av foreldrene Hans Taraldsen og Anne Margrethe Rasmusdatter. Tromsø. 

Barn 2
Mathias Wilhelm
Født: 12. 01. 1843
Døpt: 21. 01. 1843 i Tervola

Barn 3
Sara Mathilda
Født: 18.1.1844 
Døpt: 27.1.1844 
Gift: I Kjelvik 1867
Ektemann: Lorents Iversen, Sarnes i Kjelvik
Født: 1821 på Måsøya
Stor etterslekt
Far: Iver Larsen, Måsøy / Sarnes i Kjelvik
Mor: Maria Lykke


Barn 4
Pehr, kalt Bekka i Kjøllefjord
Født: 9.5.1845, 
Døpt: 11.5.1845 
Død: KjøllefjordYrke: Hustømmermann og fiskerHustru: Fiskerkone Margrete Kristiansdatter BøgebergFødt: 1856Far: Kristian Sørensen BøgebergMor: Margrethe BrixDød: 

Barn 5
Catharina Amanda
Født: 6. 11. 1848,  Kemi
Døpt: 12. 11. 1848

 
Generasjon 2 
 
 
Ektemann: Petter Wallenius
Født: 9.5.1845, 
Døpt: 11.5.1845 
Død: Kjøllefjord
Yrke: Hustømmermann, skomaker og fisker
Hustru: Fiskerkone Margrete Kristiansdatter Bøgeberg
Født: 1856
Far: Kristian Sørensen Bøgeberg
Mor: Margrethe Brix
Død: ? 
 
Barn 1 Kristian Ludvig
Født: 21 Nov 1870, morens bosted Oksefjord 
 
Barn2 Lovise
Født: 17 Mar 1873 i Kjøllefjord 
 
Barn 3 Ida Eugenie Wallenius
Født: 25 Feb 1883 i Shjøtningberg
Ektemann: Arabi Johannes Nikolaisen Schuman
Født: 1875 i Bergen
Døpt: 19. 07. 1875, Borge i Lofoten. Kilde: Kirkeboken fra Borge
Konfirmert: 1891, Borge i Lofoten
Yrke: Fisker. Han kom opp på fiske til Skjøtningberg og bodde først på ei rorbu der.
 
Barn 4 Marie Marte Nikoline 
Født: 11 Nov 1877 i Kjøllefjord 
 
Barne 5 Kristian Ludvig (tvilling)
Født: 27 Feb 1880 i Kjøllefjord
Død: 5 Mar 1880 
 
Barn 6 Magda Eugenia (tvilling)
Født: 27 Feb 1880 i Kjøllefjord,
Død: 6 Mar 1880 
 
Barn 7 Petra Margrete
Født: 1 Mar 1881 i Shjøtningberg 
 
Barn 8 Kristian Ludvig
Født: 13 Jan 1885 i Shjøtningberg
Yrke: Fisker. Stortingspolitiker 
 
Barn 9 Jenny Fredrikke
Født: 29 Okt 1887 i Shjøtningberg 
 
Barn 10 Theodora
Født: 1 Apr 1890 i Shjøtningberg 
 
10.1 Barnebarn Olga Mikkelsdatter
Født 10. 04. 1900
Mor: Theodora Wallenius  
 
 
Generasjon 3 
 
 
Hustru: Ida Wallenius
Født: 1883
Far: Petter Wallenius
Mor: Margrete Kristiansdatter
Ektemann: Arabi Johannes Nikolaisen Schuman
Født: 1875 i Bergen
Døpt: 19. 07. 1875, Borge i Lofoten. Kilde: Kirkeboken fra Borge
Konfirmert: 1891, Borge i Lofoten
Yrke: Fisker. Han kom opp på fiske til Skjøtningberg og bodde først på ei rorbu der. 
 
Barn 1 Schuman Nikolaisen
Født: Kjøllefjord
Yrke: Fisker 
Barn 2 Arne Nikolaisen
Født: Kjøllefjord
Yrke: Fisker
 
Barn 3 Idar Nikolaisen
Født: Kjøllefjord
Yrke: Fisker 
 
Barn 4 Lea Nikolaisen
Født: Kjøllefjord
Død: 1925
Ektemann: Peder Marinius Andersen
Født: 19. 12. 1905 i Skjøtningberg, Lebesby kommune
Død: 11.11 1972
Begravd: Kirkenes
Bosatt: Presteveien 21, Kirkenes
Far: Mathias Leonard Andersen
Mor: Mathilde Karoline Pettersen Angel 
 
 
Generasjon 4 
 
 
Hustru: Lea Nikolaisen. 
Født: Kjøllefjord
Far: Arabi Johannes Schuman
Mor: Ida Wallenius
Ektemann: Peder Marinius Andersen
Født: 19. 12. 1905 i Skjøtningberg, Lebesby kommune
Død: 11.11 1972Begravd: Kirkenes
Bosatt: Presteveien 21, Kirkenes2.
Hustru: Erna Olsen, gift Andersen
Født: Løddingen Barn fra første ekteskap: 
 
Barn 1 Oddmund Andersen
Født: 1928, Kirkenes
Død: Høsten 1983, Kirkenes
Døpt: KirkenesBegravd: Kirkenes
Hustru: Lillian Marie Axelsen
Født: 1939, Leirbotn, Talvik kommune
Døpt: Talvik kirkeBosatt: AltaYrke: Allmennlærer
Far: Jacob Efrem Axelsen
Mor: Mally Anhild Strand, gift Axelsen 
 
Barn fra det andre ekteskapet til Peder Marenius Andersen 
 
Barn 1 Roar Andersen
Født: 23. 09. 1931, Kirkenes 
 
Barn 2 Per Jacob Andersen
Født: 28. 11. 1946, Kirkenes 
 
 
Generasjon 5 
 
 
Ektemann: Oddmund Andersen
Født: 25. 07. 1928, Kirkenes
Død: Høsten 1983, Kirkenes
Begravd: Kirkenes
Hustru: Lillian Marie Axelsen
Født: 1939, Leirbotn, Talvik kommune
Døpt: Talvik kirkeBosatt: Alta
Yrke: Allmennlærer
Far: Jacob Efrem Axelsen
Mor: Mally Anhild Strand, gift Axelsen 
 
Barn 1 Vivece Axelsen,
Født: 1957 Kirkenes
Døpt: Kjøllefjord kirke
Bosatt: Oslo
Yrke: Ergoterapaut
Ektemann: Roald Skagen
Født: 1952, Frøya
Døpt: Frøya
Yrke: Ingeniør
Far: Jens Julian Skagen
Mor: Sonja Skagen
Ekteskap: Opphevet
Samboer: Magne Bakos
Yrke: Kontormedarbeider, NAV
 
Barn 2 Gry Axelsen
Født: 1960, Kjøllefjord sykestue
Døpt: Kjøllefjord kirke
Bosatt: Alta
Yrke: Allmennlærer
Ektemann: Willy Egon Johansen
Født: 1959, Gjesvær
Yrke: Avdelingsleder i North Cape Mineral
Far: Trygve Johansen, født i Rossfjordstraumen.
Mor: Thekla Elfrida Hansen, g. Johansen, født i Russeluft, Alta
Ekteskap: Opphevet
Samboer: Henning Aslaksen
Yrke: Ingeniør 
 
Barn 3 Mona Axelsen
Født: 1964, Hammerfest sykehus
Døpt: Hammerfest
Bosatt: Tjongsfjord, Nordland fylke 
Yrke: Informasjonsrådgiver i NAV 
 
 
Barn 4 Kjetil Axelsen           
Født: 1968, Bodø sykehus
Døpt: Korgen kirke
Bosatt: Asker
Yrke: 1. Konsulent ved NAV
Hustru: Beate Christina Hvam Laheld
Født: 1967Yrke: Direktør i Simens
Far: Per Laheld
Mor: Sissel Hvam Laheld, Politijurist og lærer ved Oslo Politiskole 
 
Videre generasjoner se under kap. 1.1 Jacob og Mally Axelsen  
 
 
 
Kap. 9 
 
Opprinnelsen til Angelnavnet i Kjøllefjord 
 
Morslinjen til Peder Marenius Andersen, Mathilde Karoline Petterdatter Angell. Opphavet til Angellnavnet på Nordkyn Ole Ottersen (ca 1774-1850) og Marit Pedersdatter (1777-1843) Ole Ottersen var husmann under Nord-Steine i hvert fall fra 1812 til 1825 (jfr. fødselsregister og skattelister).Ole var født ca. 1774 og var sønn av Otto Pedersen Fossnesset (1749-1785) og kone Karen Pedersdatter (1755-1785). Han var tjener i Nord-Steine i 1801 og ble gift dette året med Marit Pedersdatter, f. ca. 1778, som også tjente i Nord-Steine på samme tid. I 1829 er de i Reppe iflg. konfirmantregistret, og begge døde som inderster i Reppe. 
 
 
Generasjon 1 
 
 
Ektemann: Otto Pedersen Fossnesset
Født: 1749Død: 1785
Hustru: Karen Pedersdatter
Født: 1755
Død: 1785 
 
Barn 1 Ole Ottersen
Født ca. 1774
Husmann under Nord-Steine
Hustru: Marit Pedersdatter
Født: ca. 1778 
 
 
Generasjon 2 
 
 
Ektemann: Ole Ottersen
Født: ca. 1774
Hustru: Marit Pedersdatter
Født: ca. 1778 
 
Barn 1 Otte Olsen
Født: 1802 på Nordsteinsvald
Konfirmert 1818.
Gift: 1821 
Hustru: MaritPedersdatter Levringsvald
Født: 1797
Yrke: De var først husmannsfolk under Nord-Steine og Molden og fikk fire barn til.
 
I 1832 har de flyttet til Nordland, men fått innflytting til Nærøy samme år. Marit har på nytt flyttet med tre barn til Nærøy fra Verdalsøra i 1839, så trolig har Otte dødd mens de bodde i Nærøy første gang. 
 
Barn 2. Beret
Født: 1806 på Sørsteinsvald
Død: Samme år 
 
Barn 3: Karen
Født: 1809 på Steinsvald
Konfirmert: Østnes 1822 
Barn 4: Beret
Født: 1812 på Nordsteinsvald
Konfirmert: Reppe i 1829 eller Trondheim 1839? 
 
Barn 5: Ragnhild
Født: 1817 på Steinsvald
Konfirmert: 1832 
 
Barn 6. Ole
Født: 1821 på Nordsteinsvald
Konfirmert: Reppe 1838  
 
 
Generasjon 3 
 
 
Ektemann: Otte Olsen
Født: 1802 på Nordsteinsvald
Konfirmert 1818.Gift: 1821 
Hustru: Marit Pedersdatter Levringsvald
Født: 1797
De var husmannsfolk under Nord-Steine og Molden og fikk fire barn til. I 1832 har de flyttet til  Nordland, men fått innflytting til Nærøy samme år. Marit har på nytt flyttet med tre av barn til Nærøy fra Verdalsøra i 1839, så trolig har Otte dødd mens de bodde i Nærøy første gang. 
 
Barn 1 Peter Andreas Ottesen
Født: 13. 05. 1820
Døpt: 11. 06. 1820, Stiklestad i Værdal som uekte sønn
Gift: Hammerfest
Død: 13. 02. 1884 i Skjøtningberg
Hustru: Enken Anne Marthe Johannesdatter
Født: 29.09.1810 på Alteidet, Skjervøy kommune
Døpt: 07.11.1810 på Altaeide, Skjervøy kommune av prest til Loppa, Kjeldberg. Faddere under Anne Marthe Johannesdatters dåp: Peder Nørager, Alta. Johannes Tinfjord, Madam Nørager, Alta. Aadsel Maria Worterøen, Anna Maria Larsdatter, Skjervøy 
Far: Johan Jacobsen, fra Alta, bosatt på Alteidet, Kvænangen hvor han var tjenestegutt 1801, 21 år gammel, hos klokker og skolemester (for nordmenn), Jørgen Christian Stabrun. Han ble konfirmert i oktober 1796, 15 år gammel, og bosatt i Reisa. Han giftet seg med Karin 14. september 1810. Forlovere var Mathias Michelsen Løgsund og Mons Aslachssen Spilderen.
Mor: Karin Olsdatter, født i Talvik kommune, bosatt på Alteidet, Kvænangen
 
Foreldrene til Peter Andreas Ottesen gifter seg rett etter at Peter Andreas blir født, og han får 4 søsken til. Det har ikke lyktes meg å spore opp resten av Ottesen-søsknene. 
 
 
 
Generasjon 4 
 
 
Ektemann: Peter Andreas Ottesen
Født: 13. 05. 1820
Døpt: 11. 06. 1820, Stiklestad i Værdal som uekte sønn
Gift: Hammerfest
Død: 13. 02. 1884 i Skjøtningberg
Hustru: Enken Anne Marthe Johannesdatter
Født: 29.09.1810 på Alteidet, Skjervøy kommune
Døpt: 07.11.1810 på Altaeide, Skjervøy kommune av prest til Loppa, Kjeldberg. Faddere under Anne Marthe Johannesdatters dåp: Peder Nørager, Alta. Johannes Tinfjord, Madam Nørager, Alta. Aadsel Maria Worterøen, Anna Maria Larsdatter, Skjervøy 
Far: Johan Jacobsen, fra Alta, bosatt på Alteidet, Kvænangen hvor han var tjenestegutt 1801, 21 år gammel, hos klokker og skolemester (for nordmenn), Jørgen Christian Stabrun. Han ble konfirmert i oktober 1796, 15 år gammel, og bosatt i Reisa. Han giftet seg med Karin 14. september 1810. Forlovere var Mathias Michelsen Løgsund og Mons Aslachssen Spilderen.
Mor: Karin Olsdatter, født i Talvik kommune, bosatt på Alteidet, Kvænangen
 
Barn 1 Peter Angel Petersen
Født: 01.05.1853 i Hammerfest
Døpt: 05. 05. 1853 i Hammerfest av Kirkesanger Christiansen
Gift: 20. 07. 1879
Yrke: Fisker
Død: Skjøtningberg
Begravd: Skjøtningberg
Hustru: Marit Nilsdatter
Født: 1862 i Lebesby kommune
Gift: 20. 07. 1879, da var hun tjenestepike i Skjøtningberg.
Bosatt: Skjøtningberg.
Hun er i 1875 registrert som fosterbarn hos Peter Andreas Ottesen og var dermed fostersøster til Petter Angell Pettersen.
Død: Skjøtningberg
Far: Nordmann Niels Jacobsen, Store Torskefjord, Lebesby kommune. 
Mor: Lapp Karen Mortensdatter, Store Torskefjord, Lebesby kommune
 
Lapp Karen Mortensdatter ble født 30.10.1835, og døpt i Lebesby den 10.07.36
Foreldre: Morten Aanetsen og Marith (Magga) Einertsdatter.
Faddere: Ole Richard Hansen, Lebesby, kone Anne Marthe Danielsdatter, Lebesby, Nils Pedersen, Bækkerfjord, Marith Aanetsdatter, Bækkerfjord, Berith Mortensdatter, Bekkerfjord. Hjemmedøpt av Samuel Clemetsen, Torskefjord.
 
Morten Aanetsen ble født?
 
Marit (Magga) Einertsdatter ble født 08.03.1800 i Lebesby.
Foreldre: Einer Olsen og Inger Andersdatter
Faddere: Klemmet Olsen, Anders Olsen, Kirsten Jonsdatter, Syneve Gunnersdatter, Bereth Gunnersdatter. Hjemmedøpt av Klemmet Olsen
 
 
 
 
Generasjon 5 
 
 
Ektemann: Peter Angell Petersen
Født: 01.05.1853 i Hammerfest
Døpt: 05. 05. 1853 i Hammerfest av Kirkesanger Christiansen
Gift: 20. 07. 1879
Yrke: Fisker
Død: Skjøtningberg
Begravd: Skjøtningberg
Hustru: Marit Nilsdatter
Født: 1862 i Lebesby kommune
Gift: 20. 07. 1879, da var hun tjenestepike i Skjøtningberg.
Bosatt: Skjøtningberg. Hun er i 1875 registrert som fosterbarn hos enkemannen Peter Andreas Ottesen, men det kan tenkes at hun var tjenestepike der.
Død: Skjøtningberg
Far: Nordmann Niels Andreas Jacobsen, Store Torskefjord, Lebesby kommune
Mor: Lapp Karen Mortensdatter, Store Torskefjord, Lebesby kommune 
 
( Niels Andreas Jacobsen, født 25 Aug 1822 i Hamre, Helgøy, døpt 29 Sep 1822 i Karlsøy, og fostergutt hos  Alexander Figenschou som bodde på gården Stakken. Gården ligger på østsida av Grunnfjorden på Ringvassøya.
Foreldre til Niels:  
 
Jacob Carlsen, født 1791, Kammen, Helgøy,
døpt 22 Mai 1791 i Karlsøy,
død 10 Apr 1850 i Torsvåg, Helgøy og
Aasel Margrethe Nilsdatter,
født 1791,
død 29 Aug 1836 i Hamre, Helgøy. 
Farfar og farmor: Carl Iversen, født Jun 1763 i Karlsøy, døpt 3 Jul 1763, død 14 Jan 1796 i Karlsøy (omkom på sjøen) og Gidsken Jacobsdatter, født 1750.
Morfar og mormor: Nils Andersen, født 1758 og
Johanna Andersdatter, født 1761.
Oldefar og Oldemor: Iver Jensen, døpt 5 Aug 1742 i Karlsøy, Troms og
Malena Torstensdatter) 
 
Barn 1 Udøpt guttebarn
Født: 01. 06. 1880
Død: 25. 06. 1880 
 
Barn 2 Karl Oliver Petersen Angell
Født: 17. 07. 1881 i Skjøtningberg
Døpt: Skjøtningberg
Død: 22. 12. 1897. Han omkom under snestorm på fjellet. 
 
Barn 3 Albert Nicolai Petersen Angell
Født: 01. 06. 1883, Skjøtningberg 
 
Barn 4 Mathilde Karoline Petersdatter Angell
Født: 24. 06. 1885, Lebesby
Død: Død før 1944. Skjøtningberg
Ektemann: Mathias Leonard Andersen
Født: 04. 03-1874 i Eidsfjord i Hadsel kommune, Nordland.
Bosatt: Skjøtningberg i Lebesby kommune. Han kom opp på fiske til Skjøtningberg før 1900.
Far: Anders Fredrik Mattson, Wilhelmina, Sverige
Mor: Anna Birgitte Larsdatter, Hattfjelldal

Barn 5 Oluf Jankert Petersen Angell
Født: 09. 09. 1887
 
Barn 6 Hilda Nikoline Petersen Angell
Født: 22. 08. 1889, Skjøtningberg
Død: 22. 01. 1894, Skjøtningberg 
 
Barn 7 Emma Kristine Berntine Petersen Angell
Født: 09. 01. 1892, Skjøtningberg
Død: 22. 01. 1894, Skjøtningberg

Barn 8 Emma Helene Berntine Margitte Petersen Angell
Født: 24. 06. 1894, Skjøtningberg
Død: 19. 07. 1894 
 
Barn 9 Jørgen Hilmar Andreas Petersen Angell
Født: 01. 11. 1895

Barn 10 Kristine Petersdatter Angell
Født: 30. 07. 1898, Skjøtningberg
 
Barn 11 Anette Petersdatter Angell
Født: 15. 05. 1900


 
Generasjon 6 
 
 
 
 
Hustru: Mathilde Karoline Petersdatter Angell
Født: 24. 06. 1885, Lebesby
Død: før 1944. Skjøtningberg
Ektemann: Mathias Leonard Andersen
Født: 04. 03-1874 i Eidsfjord i Hadsel kommune, Nordland.
Bosatt: Skjøtningberg i Lebesby kommune. Han kom opp på fiske til Skjøtningberg før 1900.På tur opp ble han far til en gutt i Kvæfjord.
Far: Anders Fredrik Mattson, Wilhelmina, Sverige
Mor: Anna Birgitte Larsdatter, Hattfjelldal

Barn 1 Peder Marinius Andersen
Født: 19. 12. 1905 i Skjøtningberg, Lebesby kommune
Død: 11.11 1972
Begravd: Kirkenes
Bosatt: Presteveien 21, Kirkenes
Hustru: Lea Nikolaisen
Født: Kjøllefjord
Død: 1925
Far: Arabi Johannes Schuman
Mor: Ida Wallenius 
 
Barn 2 Birgitte Andersen
Født: Skjøtningberg
Gift: Fikk to barn
Død:
Begravd i Skjøtningberg  
 
 
Generasjon 7 
 
 
Ektemann: Peder Marinius Andersen
Født: 19. 12. 1905 i Skjøtningberg, Lebesby kommune
Død: 11.11 1972
Begravd: Kirkenes
Bosatt: Presteveien 21, Kirkenes
Hustru: Lea Nikolaisen
Født: Kjøllefjord
Far: Arabi Johannes Schuman
Mor: Ida Wallenius
Ektemann: Peder Marinius Andersen
Født: 19. 12. 1905 i Skjøtningberg, Lebesby kommune
Død: 11.11 1972
Begravd: Kirkenes
Bosatt: Presteveien 21, Kirkenes
 
2. Hustru: Erna Olsen, gift Andersen
Født: Løddingen 
 
Barn fra første ekteskap:
 
Barn 1 Oddmund Andersen
Født: 25. 07. 1928, Kirkenes
Død: Høsten 1983, Kirkenes
Døpt: KirkenesBegravd: Kirkenes
Hustru: Lillian Marie Axelsen
Født: 06. 03. 1939, Leirbotn, Talvik kommune
Døpt: Talvik kirke
Bosatt: Alta
Yrke: Allmennlærer
Far: Jacob Efrem Axelsen
Mor: Mally Anhild Strand, gift Axelsen 
 
Barn fra det andre ekteskapet til Peder Marenius Andersen 
 
Barn 1 Roar Andersen
Født: 23. 09. 1931, Kirkenes 
 
Barn 2 Per Jacob Andersen
Født: 28. 11. 1946, Kirkenes