MINNEORD FRA LEBESBY MENIGHETSBLAD, 1951

skrevet av

Ibenhardt Cristensen om Edvard Johan Axelsen, født 1852: 

23.12.2013

EDVARD JOHAN AXELSEN, BRENDGAM, TIL MINNE

Hvor fagre deres føtter er, som forkynner fred, som bærer godt budskap, sier den hellige skrift.

Og disse ord kan i fullt monn anvendes på Edvard Johan Axelsen. Han ble født i Ofoten den 24. september, 1852, og gift med Ellen Petrike Olsen, født juledag 1854, Ofoten.

 Som ung mann kom han i 1876 med sin kone og sønnen Olav, flyttende fra sitt fødested til Brenngam, hvor han tok fatt som fisker og gårdbruker. Før han kom til Finnmark var han blitt sterkt grepet av den læstadianske bevegelse, som da hadde dype røtter i Ofoten.

 Men i Laksefjorden var denne bevegelse helt ukjent, og med kristendommen forøvrig var det ikke rart bevart i den tiden. Axelsen tok straks fatt på å forkynne evangeliet, og fruktene uteble ikke. Overalt var det fullt hus når han satt og lærte. Det var rart å tenke på at han skulle forsørge kone og tolv barn ved slit og arbeide alle ukens seks dager, ikke forsømte han en eneste søndag til å forkynne Guds ord og lære, og ofte gikk han lange veier for å nå dit han skulle. Hans kone sto han imidlertid trofast bi. Hun var også en ydmyk kristen, og et begavet menneske.

 Det var ikke bare de omvendte som aktet og æret Axelsen, nei også de uomvendte blottet sine hoder i ærbødighet når de møtte Edvard. "Guds fred", var hans hilsen når han kom, og hans hilsen når han gikk, og her sto en oppriktig mann bak ordene.

 Derfor ble alle så indelig glad i denne fiskeren og legpredikanten fra Brengam, og stor var skaren som i juli 1918 fulgte han til hans siste hvilested på Skjøtningberg kirkegård.

 "Når vi står ved Edvard Johan Axelsens grav, står vi på hellig grunn", sa Lebesbyordføreren, som var tilstede.

 Axelsen var meget benyttet i det offentlige liv, og han var også sterkt på tale som stortingsrepresentant i 1910. De offentlige verv røktet han med samme troskap som sitt åndelige kall. Lebesbypresten, Hornemann, sa til underskrevne: "Verken før eller siden har jeg truffet en person med mer urokkelig kristentro enn Edvard Axelsen hadde".

 Axelsen fikk reist et forsamlingshus i fiskeværet Dyfjord, i 1909-1910. Det ble reist for innsamlede midler. En basar ble også holdt til inntekt for huset. Statuttene gikk ut på at alle predikanter tilhørende den norske kirke skulle ha adgang til å preke der. Huset brant ved evakueringen, men det har vært på tale å få det bygget opp igjen på samme plassen.

 Den læstadianske bevegelse er sterk og i stadig fremgang i Lebesby og Kjøllefjord, og det blir nok aldri glemt at fiskeren fra Brenngam sådde de første frø.

 Og i Menighetsbladet bør hans minne oppfriskes.

 

             Menighetsbladet 1951                                                

                                                            Ibenhard Cristensen

 

Antall kommentarer: 0

Navn: E-postadresse: Hjemmesideadresse:
Melding:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)