SLEKTSNAVN PÅ MIN MOR OG FARSSIDE

11.01.2016

MIN MORSLEKT:

Bestemor Mally Anhild og bestefar Jacob Efraim Axelsen

AXELSEN / AKSELSEN

Axelsen / Akselsen stammer fra Jonas Axelsen Swan, som ble født på Ankernes i Narvik. Han ble far til Axel Jonassen Swan, som ble født på Laxå, Evenes.  De er etterkommer av lensmann Israel Israelsen Swan, gift med  Magdalena Abrahamsdatter Burmand. De bygslet gården Bakkejord på Ankernes i 1725. Magdalena Abrahansdatter Burman, var sannsynligvis datter av kyrkherod/prost Abraham Burman, som hadde sitt virke i Torniodalen.

SOLSETHAGEN

Ole Olsen Solsethagen ble født i Gausdal i 1816, og døpt i Nykirken sogn i Gausdal. Ole Olsen Solsethagen flyttet til Evenes, hvor han bosatte seg. Han giftet seg med Marie Elisabeth Olsdatter, født 28 mai 1825, Lakså, Evenes. Hennes foreldre var Ole Hansen og Mette Pedersdatter. Han og Marie Elisabeth ble foreldre til Elen Petrikke Olsdatter, som giftet seg med min tippoldefar Edvard Johan Axelsen. De flyttet til Lebesby kommune, med sin sønn, min oldefar, Olaf Adreas August Axelsen, født 10. september 1877 på Evenes. De slo seg ned på gården Movik i Brendgam, Lebesby kommune. De fikk åtte barn til da de kom til Brendgam. En gren av familien tok gårdsnavnet, og heter i dag Movik til etternavn.

ØFELDT

Vår gren av Øfeldt / Öfeldtslekten har utspring i Frösö i Sverige gjennom Mathias Öfeldt og Lisbeth Nilsdotter. I 1801 fikk de sønnen Johannes, og da omtales Mathias som artelleristen. De to flyttet senere til Östersund, hvor han startet som traktør (hotelleier). Johannes Öfeldt f flyttet opp til Hammerfest, hvor han jobbet som tømmermann, året var 1831. Han giftet seg med Kristine Henriette Gabrielsdatter Lenning. De fikk datteren, og min oldemor Sofie Elisabeth Øfeldt.

LENNING

Gabriel Lenning ble født i 1725 i Rånbyn, Råneå,  Norrbotten, Sverige. Kronolensmann og  expeditionsfogd i Matarengi i Sverige. I 1763 ble han omtalt som lensmann, senere som expeditionsbefalingsmann. Han giftet seg med Brita  Maria  Hernodia  f. 1741.  Sverige. Brita ble født i Nederluleå i Norrbotten i Sverige. Gabriel og Brita var i slekt. De var tremenninger.

EFRAIMSEN PALOJOKI / HETTA / HÆTTA

Dette er min oldemor Sofie Øfeldts morsfamilie, hvis mor het Elen Christine Olsdatter, gift med Carl Magnus Øfeldt. Elen Christines foreldre var Olaus Ephraimsen og Marit Johannesdatter. De var bosatt på Laholmen i Kjelvik kommune, hvor han drev en landhandel. Min bestefar er oppkaldt etter han, Jacob Efraim. Olaus var sønn av kvenen Ephraim Johannesen Palajoki, som igjen var sønn av Johannes Henriksson Palajoki og Ella Magnusdotter Hetta. Familien stammer fra Margreta Henriksdotter Hetta. Margreta Henriksdotter Hetta (f. 1700) var datteren til Henrik Hindersson Hetta, d. 06.11.1743 og Agnes Hindersdotter, d. i mars 1707. De bodde i Hetta i Enontekis. Han var gift tre ganger og Margeta hadde flere søsken. Om du ser i Erik Kuoksu`s "Familjeregister för Pajala socken, Kengis bruk og Torne Lappmarks Nybyggen - fram till 1760" (2003) del II finner dere farslekten til Henrik Hindersson Hetta omtalt ned til nämndemannen Henrik Petrusson Piekko i Särkilaks nevnt i mantall 1539-56.

Peder Strand og Christina Hansdatter med barna Ingvald og Petra

STRAND / STRANDE (KROGSVEEN)

Johannes Jonsen Strande blir født 1761 i Ringebu, i Gudbrandsdalen, Oppland fylke, på husmannsplassen Krogsveen, som lå under gården Strande. Jeg har besøkt Krogsveen, som ligger opp under henget til Kvitfjell. Johannes Jonsen Strande og broren Peder Jonsen Strande er første gang registrert ankommet Alta i 1799. Disse to brødrene setter spor etter seg i Altasamfunnet. 

Johannes Jonsen Strande som er vårt opphav, var bror til den yngre Peder Jonsen Strande, lensmann i Alta fra 1801, som ble gift med Ingebor Guttormsdatter 14. juli 1797 i Østre Gausdal.  Peder Jonsen Strande var lensmann, og hadde også ansvaret for skiftene i Altaområdet, og i 1830-årene er det han som er skriver. Peder satt også i det første styret for ALI. Alta Lakseinteresseselskap. Da pesten var i 1807 fikk han den tunge jobben med å frakte de døde til Årøya og begrave dem. Han fikk myndighet til å beordre menn til å hjelpe seg. Han fikk også tilgang på brennevin til karene slik at jobben ikke skulle tynge dem i for stor grad. Senere overtok Peder Johannessen Strande lensmannsjobben. Han var sønn av Johannes Jonsen Strande. De slo seg ned på Elvestrand rundt 1799. De kalte gården Strande.  Fra generasjon 3 går Strandenavnet over til å skrives Strand. Johannes Jonsen Strande og hans kone Anne Erichdatter var begge tjenestefolk hos Helene Irgens og Andreas Nørager fram til 1802 da de giftet seg. Anne Erichdatter var datter av lensmann Erich Tomassen, Alta.

QVAMME

Qvammefamilien har utspring fra Nigard på Kvamme i Olderdalen, Stryn. Vi finner de så langt tilbake som på 1600-tallet, da bodde Håvard Endreson og Ole Håvardson på Håvardbruket. Navnet endres etterhvert til Halvar, og når Ole blir registrert første gang som soldat på Vardøhus Festning, nedtegner skriveren av dåpsprotokollen (fadder 1769) han som Ole Halvorsen Quame. Skriveformen på etternavnet finner vi i mange variasjoner, sannsynligvis har det noe med hvem skriveren var, Quame, Quamme, Qvamme, Kvame, og Kvamme. At Ole Halvorsen Kvamme kom fra Vestlandet gir mening for hvorfor døtrene fra andre ekteskap, gifter seg og bosetter seg på Vestlandet, og en av sønnene finner vi som fergemann i Tønsberg, da kaller han seg Hans Christian Olsen Framer. Når Susanne blir enke, flytter hun og datteren fra Molde til broren Hans i Tønsberg. 

Kilde: Spor cc: Kvamme Nigard

Gården Kobberstad, Aronnes, Alta 

KOBBERSTAD

Anders Johansen Kobberstad finner vi første gang på Vang i Hedemark, hvor han gifter seg med Olive Mikkelsdatter Svenkerud i 1760. Begge to er født rundt 1730. Hvor Anders kom fra, har jeg ikke greid å finne ut. Men de kommer nordover, og registrert i Alta i 1770. Broren til Olive bosetter seg i Talvik, og virker som klokker, og han er opphavet til den kjente klokkerslekta i Alta / Talvik. Anders og Olive får jord i Alta, og gården kaller de Kobberstad. Kobberstad ligger i kanten ved Universitetet i Alta, ned mot Aronnes. 

SVENKERUD / LEERHUS

Slekten kom fra Vang i Hedemark, og er første gang registert i manntallsregisteret i Alta i 1770. Opphavet til klokkerslekten i Alta / Talvik.

STÅLNACKE

Erik Stålnacke innvandre til Norge med sin familie i 1833. De kom fra Happaranda med rein og pulk. Eva Catrine var da 11 år gammel. Hun falt ut av pulken i sovende tilstand og følget måtte snu å lete etter henne. De fant henne heldigvis i god behold. 
Enkemannen Erik Stålnacke og hans to barn Johan og Eva utflyttet fra Karungi sogn til Norge i år 1833. De flyttet inn hos Nils Hansson Mella i Rafsbotn i Alta sogn den 8 august 1835. Det er Eva som har plantet de store bjørketrærne på Talvik kirkegård. Eva Catrine Eriksdatter Stålnacke giftet seg med Hans Hemming Christensen fra Melsvika i Talvik, og de fikk datteren Christine Hansdatter, som ble gift med Peder Johannessen Strand. De var bostatt i Laukvika, Leirbotn, da Talvik sogn. Om Peder står det skrevet i 
Fragmenter av Alta og Talviks historie”, av Magnhild Bjørgan (Ugitt i 1999):

"Peder var en av bygdas driftigste og velstående menn. Peder pleide å fiske utenfor Sørøya. Han var høvedsmann på fembøring og hadde fire mann med seg. En gang forliste de ved juletider. Alle karene kom seg på land. Men der bodde ingen folk, så de måtte ta seg over fjellet til fots. En av mannskapet ble dårlig og ba dem gå videre og berge seg selv, men Peder tok mannen på ryggen og bar han over øya til de kom til folk. Peder omkom i sneras. Han holdt på å fire høy ned fra fjellet da skrea løsnet."

SIRI / TORNENSIS

Min oldemor Marie Andersdatter, til daglig kalt Maja, er oppført i folkeregisteret som samisktalende. Hennes far er jordeier og kven Anders Johansen, Stjerodden, Talvik kommune og Marit Persdatter Siri, født i Kautokeino. Hennes foreldre var reineier Per Monsen Siri og Marit Larsdatter Tornensis. Marie Andersdatter ble gift med min oldefar Ingvald Pedersen Strand. Før hun ble gift, var hun forsterdatter hos Hagen i Laukvika, som hun fikk en sønn med, Johannes Hagen, som da blir halvbror til min bestemor Mally Anhild Strand.

MIN FARSSLEKT: 

ANDERSEN

Mathias Andersen og Mathilde Pettersdatter Angel

Mathias Leonhard Andersen, Født: 04. 03-1874 i Eidsfjord i Hadsel kommune, var sønn av reingjeter Anders Fredrik Mattson, kalt "Puffen", og var født 24. 10. 1846 i Lilla Kittelfjäll, Vilhelmina og Anna Birgitte Andersdatter, født: 10. 04. 1843 i Hattfjelldal av reineier Anders Larsen og Brita Tomasdotter, født i Vapsen, Stensele den 22.03.1822. Min oldefars mor døde rett etter fødselen, og han ble boende hos sine fosterforeldre i Hassel til han flyttet opp til Skjøtningberg, Lebesby kommune.

ANGEL

Mange tror vår Angelslekt stammer fra den kjente slekten Algel fra Tronhjem, men det er ikke tilfelle. Angel ble også brukt som guttenavn, og ofte ble guttenavn til etternavn, slik tilfellet er for vår slekt. Slektens opphav stammer riktignok fra Trøndelag, og starter på Stiklestad gjennom vår forfar Ole Ottersen (ca 1774-1850) og Marit Pedersdatter (1777-1843) Ole Ottersen var husmann under Nord-Steine i hvert fall fra 1812 til 1825 (jfr. fødselsregister og skattelister).Ole var født ca. 1774 og var sønn av Otto Pedersen Fossnesset (1749-1785) og kone Karen Pedersdatter (1755-1785). Han var tjener i Nord-Steine i 1801 og ble gift dette året med Marit Pedersdatter, f. ca. 1778, som også tjente i Nord-Steine på samme tid. I 1829 er de i Reppe iflg. konfirmantregistret, og begge døde som inderster i Reppe. Otte Olsen født 1802 på Nordsteinvald ble gift med Marit Pedersdatter Levringsvald, født 1797. De var husmannsfolk under Nord-Steine og Moden. Senere flyttet de til Nordland, men flytter samme år til Nærøy, hvor Ole dør. De får flere barn, blant disse Peter Andreas Ottesen, som flytter til Hammerfest, hvor han gifter seg med enken Anne Marthe Johannesdatter, som er født på Alteide i 1810, dengang Talvik Kommune. De får sønnen Peter Angel Petersen. Han blir født i Hammerfest 1. mai 1853. Hele familien flytter etterhvert til Lebesby kommune. Hos familien finner vi fosterdatteren Marit Nilsdatter i folketellingen av 1875. Hun er datter av nordmannen Niels Jacobsen og Karen Mortensdatter som er oppført som samisk. De bodde i Store Torskefjord i Lebesby kommune. Marit Nilsdatter og Peter Angel Pettersen gifter seg 20. juli 1879, og Peter Angel Pettersen kutter ut etternavnet Pettersen, og blir stående igjen med sitt fornavn Angel. Dermed blir de mange barna hetende Angel til etternavn, også min oldemor Mathilde Pettersdatter Angel, som giftet seg med Mathias Leonhard Andersen, som ble foreldre til min farfar Peder Andersen. De var bosatt i Skjøtningberg. 

 SCHUMAN

Arabi Nikolaisen og Ida Wallenius med barna

Min oldefar Arbabi Shuman Nikolaisen blir født i Bergen, og døpt på Borge i Lofoten som uekte sønn av kjøpmann og rentist Nikolai Schøtt Schuman, han drev den kjente vinhandelen i Bergen. Arabis mor het Anne Karine Johannesdatter, fra Manger i Hordaland. Det var det andre uekte barnet til Nikolai, som ble sørget for nordpå. Og Nikolai sørget nok for at de to guttene greide seg vel. Begge ble satt i pleie, og moren til Arabi var amme på Borge, og også for sin sønn. Arabi flytter som voksen opp til Skjøtningberg, og gifter seg med Ida Wallenius. De bosetter seg i Kjøllefjord. Her er den tragiske historien om Arabi sin mor:

Mine kilder er kirkebok for Borge - der står det Anna Karine 'Gift Kone' og det nevnes flere ganger. Hun er nok en av de mange som har måttet slite for føda, og hvor skjebnen har rotet det slik til at hun fikk samfunnets fordømmende pekefinger mot seg for å ha 'avlet barn uten å være kommet i ekteskap. Ikke så sjelden måtte disse mødrene sette bort barna til oppfostring. Anne Karine Johannesdatter er født den 4. desember 1842 på Vogenæs i Manger Prestegjeld, Hordaland. Hennes foreldre var forpakter Johannes Olsen og hustru Sigrid Knudsdatter. Allerede før 1865 er Anne Karine kommet til Borge i Lofoten, ved folketellinga samme år kan det se ut som Anne Karines mor er blitt enke og bor sammen med to døtre i Manger. Den 18. juni 1864 føder Anne Karine Johannesdatter sitt første barn, en datter som får navnet Leonora Marie Christiansdatter. Barnets far er gift mann Christian Christoffersen fra Bodø. Foreldrene oppholder seg på gården Evjen i Borge. Da Leonora blir vaksinert i 1866 bor hun sammen med foreldrene på Handberg i Borge. Folketellinga 1865 for Borge under gården Handberg bor losjerende fisker Christian Christoffersen 50 år gammel fra Bodø 'gift, men ikke fraskilt', sammen med ham bor hans 'samboer' her kalt husholderske, Anna Karine Johannesdatter, 30 år gammel fra Manger Prestegjeld. Her er hun kalt Anna Olsdatter med flere ??? etter. Sammen med foreldrene bor altså deres 2 årige datter Leonora Christiansdatter. Den 10. desember 1866 gifter de seg i Borge Kirke: Enkemann Christian Christoffersen, 55 år, født i Skjerstad nu bosatt på Handberget og pigen Anna Carina Johannesdatter 24 år fra Manger prestegjeld (far: Johannes Olsen). (Det står også at Christoffersens kone er død i Salten, etter framvist attest 01.05.1866). 04. august 1869 får de sitt andre barn, sønnen Nils Martin Edvard. Han er født på Hauland i Manger. I 1885 blir han konfirmert i Borge Kirke i Lofoten, og har da opphold på Mærvoll. (Søsteren Leonora er konf. i 1880 fra Bøstad, Borge). Dessverre finner jeg ikke Inderst Christian Christoffersen igjen ved FT 1875. Det er ikke lagt ut telling for Manger i 1875.  I 1875 er jo Anne Karine kommet tilbake til Borge, hvor hennes sønn Arabi Johannes Schuman (Nikolaisen) blir døpt 19. 07.1875Hun oppholder seg på Handberg ettersom hun tidligere har vært gift der... Hvor hennes ektemann er blitt av vet jeg ikke - men i FT 1875 på Eggum titteleres hun som Enke, så han er nok død. Hun skulle da senere titteleres som Enke, men da skriver presten: "Gift Kone", og det tyder på at Christian er i live, men at de ikke lever sammen...? Anna Karine var amme på Borge i den tiden Arabi var liten. Han vokste opp hos Robert og Lavina Jacobsen, på Øvre Liland, Borge.

WALLENIUS

Opphavet til slekten Wallenius har vært en kronglete forskning. Men alt tyder på at opphavet til min tippoldefar Petter Wallenius er Per Pehrsen Wahna og konen Sara Caisa Mattsdatter Kaaracka, bosatt på gården Vanha i Kemi, Finnland. I Finnland bruker de ofte gårdsnavnet som etternavn, og flytter de til en ny gård, så får de nytt etternavn. Om slektsnavnet har vært Wallenius har jeg ikke funnet ut av, men gårdsnavnet er Vanha. Det stemmer overens med fødselsdatoer på Petter og hans søstre Maria Fredrika og Sara Mathilde. Maria Fredrika og Sara Mathilde slo seg ned på Sarnes i Kjelvik kommune. Maria Fredrika giftet seg med min mors slektning Hans Andreas Bernhard Qvamme fra Alta, mens Sara Mathilde giftet seg med Lorents Iversen, som var født i Måsøy, men bosatt på Sarnes. Min oldefar Petter Petersen Wallenius ble født i Kemi 9. mai 1845, og det sies at han kom til Norge i 1865, men jeg finner ingen av disse tre søsknene i innflyttingsprotokollene, eller utflyttingsprotokollene. Petter er bosatt i Nesseby i 1865, og flytter senere til Kjøllefjord, hvor han gifter seg med Margrethe Kristiansdatter Bøgeberg. Han jobber som skomaker og tømmermann. 25. februar 1883 kommer min oldemor Ida Eugenie Wallenius til verden, født i Skjøtningberg.

BØGEBERG

Historien forteller at den første Bøgeberg i Lebesby kommune hadde ansvaret for vinkjelleren til danskekongen. Men fordi han var av den tørste sorten, forsvant det vin fra kjelleren, noe som etter hvert ble oppdaget. Søren Jensen Bøgeberg, født 1744 i Danmark, død 1810 i Lebesby kommune, ble puttet i kasjotten, men greide å rømme. Det er mulig han fikk hjelp til det. Han stjal et skip, og endte på Omgang Fyr i Lebesby kommune. Danskekongen dømte han dermed til å holde seg der, og drive handel for kongen. Om dette er sant, vet jeg ikke! Han fikk bevilgning til å drive vertshus, og han giftet seg med Johanna Maria Olsdatter Holm i 1771. De fikk flere barn, blant annet Christian Sørensen Bøgeberg, som giftet seg med Margrethe Brix. De fikk datteren Margrethe Kristiansdatter Bøgeberg, gift med Petter Wallenius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antall kommentarer: 0

Navn: E-postadresse: Hjemmesideadresse:
Melding:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)