KORRIGERING PÅ HJEMMESIDEN AV SLEKTEN QUAME, QVAMME, KVAMME

16.11.2016

For mange år siden fikk jeg en mail fra Egil Henry Eriksen, en fjern slektning, som i likhet med meg var etterkommer av Klokkerslekten fra Talvik. Han var overbevist om at jeg hadde funnet feil Ole Halvorsen Kvamme. På statsarkivet i Bergen hadde han funnet at Ole Håvardsen Qvamme fra Nigardsbruket i Olderdalen, Stryn, ble beordret som soldat til Vardøhus festning på slutten av 1760-tallet, og var vår Ole Halvorsen Qvamme.  

Nå har jeg brukt mange år på å få bekreftet, eller avkreftet denne påstanden. Jeg må konkludere med at Egil Henry Eriksen har rett. Skriveendringen fra Haavardsen til Halvorsen skjedde etter at han kom til Vardø, og det var kirketjeneren og presten som skrev, derfor oppsto det ofte flere varianter over samme navn. De første oppføringene jeg finner i kirkebøkene er etternavnet skrevet Quame, siden endrer dette seg raskt til Qvamme, og etter en tid til Kvamme, noe som bekrefter at navnene endret seg ettersom det tiltrådde nye kirketjenere og prester.

Den jeg hadde funnet het Ole Halvorsen Quamme fra Lom, var det tredje uekte barnet av en fattig kvinne fra Sjåk. Vår Ole var en vel ansett mann i Alta, hvor middelklassen og den øvre middelklasse sto fadder for hans barn. Dette fikk jeg aldri til å rime. Men så viser det seg at han hadde en god ballast med seg hjemmefra, og da faller brikkene på plass. Jeg kunne heller ikke forstå at to av hans døtre giftet seg i Molde, langt hjemmefra Alta, hvis de ikke hadde noen tilknytning til området, også de brikkene faller på plass. 

Kilde: Spor.cc, Jarl V. Erichsen. Nigard på Kvamme i Olderdalen, Stryn.

På 1600-tallet bodde Håvard Endreson og Ole Håvardson på Håvardbruket. På 1700-tallet bor Håvard Olsson og Anders Håvardson på Håvardsbruket. 

Ole Halvorsen Qvamme drar fra gården, broren Anders er odelsgutt. Ole reiser nordover til Vardøhus Festning, hvor vi finner han som soldat. Jeg finner han første gang i kirkeboka for Vardø i 1768 -69, da står han fadder sammen med en soldat fra Lom. Og det var vel dette som førte meg i første omgang til Lom.

Slekten Qvamme i Alta / Talvik

Ane Andersdatter Lerhus som ble født på Vang i Hedemark 1760 var datter til kobbersmed Anders Johansen og Olive Mikkelsdatter. I et sjeleregister fra 1785 er Ole Halvorsen 34 år og hans kone, Ane Andersdatter er 25 år, og barna Halvor er 2 år, Signild Margrethe er 1 år. I samme sjeleregister er Anders Johansen 50 år og Olive 52 år.  

Men i et register fra 1792 står det at Anders er 55 år og Olive 60 år. 
Det var skifte 29. mars 1788 etter Anne Andersdatter Lerhus Kobberstad. I skiftet står det: Enkemand Ole Halvorsen Qvame og 3 barn: Halvor, 4 år, Anders 1 1/4 år, Signild Margrethe 2 1/2 år. Pladsen overladt til Svigersønen af Anders Johansen kobbersvend. 

I Bygdeboka står det at Ole Halvorsen Qvame f. 1751 i Overhalla, var jordbruker i Alta, men skal også ha vært skogfogd der. Dette stemmer ikke. Han kom fra Kvamme, Stryn, men har muligens eid en gård i Overhalla i Trøndelag, uten at jeg finner noen dokumentasjon i form av skjøte på denne påstanden. Han var gift to ganger og hadde tilsammen 10 barn, og etterkommerne ble mange etterhvert. 

Olive Halvorsdatter Qvamme vokste opp på gården Kobberstad på Aronnes i Alta kommune. Gården ligger rett nedenfor Universitet.

Gården Kobberstad, Arrones, Alta

Antall kommentarer: 0

Navn: E-postadresse: Hjemmesideadresse:
Melding:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)